W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydziały Urzędu Miejskiego

XML

Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji

Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji (symb. KI) Do zadań Wydziału Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji (KI) należy: Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej burmistrzowi, zastępcom burmistrza i sekretarzowi. Sprawy personalne, w tym: Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt...

Wydział Organizacyjno Gospodarczy

Wydział Organizacyjno Gospodarczy (symb. OG ) Do zadań Wydziału Organizacyjno Gospodarczego (OG) należy: Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu, w tym: Zakup, rozdział sprzętu i materiałów biurowych, środków utrzymania czystości. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia ruchomego nabytego ze środków Gminy, nadawanie numerów...

Wydział Finansowo - Budżetowy

Wydział Finansowo - Budżetowy (symb. FB) Do zadań Wydziału Finansowo Budżetowego (FB) należy: Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Sprawozdawczość budżetowa. Obsługa kasowa Urzędu. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń...

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej (symb. PS) Do zadań Wydziału Polityki Społecznej (PS) należy: Rejestracja urodzin, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń. ...

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska (symb. GS) Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska (GS) należy: Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. ...

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury (symb. WI) Do zadań Wydziału Infrastruktury (WI) należy: Przygotowywanie projektów studiów i planów zaopatrzenia Gminy w infrastrukturę komunalną (energia elektryczna, ciepło, gaz). Przygotowywanie projektu budżetu Gminy w zakresie inwestycji i remontów dla zadań i usług „komunalnych” realizowanych przez...

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji (symb. ED) Do zadań Wydziału Edukacji (ED) należy: Prowadzenie spraw organizacyjnych i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Prowadzenie spraw osobowych związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów placówek oświatowych. Prowadzenie spraw związanych z analizą i zatwierdzaniem arkuszy i aneksów...

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Wydział Promocji, Kultury i Sportu (symb. PK) Do zadań Wydziału Promocji, Kultury i Sportu (PK) należy: Kreowanie pozytywnego, spójnego i wyrazistego, wizerunku Gminy Kozienice w kraju i za granicą poprzez: przygotowywanie i realizację kampanii reklamowych oraz akcji promocyjnych, prezentację Gminy na targach i wystawach, spotkaniach...

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej (symb. AW) Do zadań Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej (AW) należy: Do zadań w zakresie audytu należy podejmowanie działań mających na celu uzyskanie niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej w zakresie gospodarki finansowej pod...

Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do Spraw Informacji Niejawnych (symb. PN) Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PN) należy: Prowadzenie postępowań sprawdzających i wydawanie stosownych poświadczeń bezpieczeństwa. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie ochrony informacji niejawnych. Nadzór i kontrola ochrony informacji niejawnych...