W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Finansowo - Budżetowy

Wydział Finansowo - Budżetowy (symb. FB)

Do zadań Wydziału Finansowo Budżetowego (FB) należy:

 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 2. Sprawozdawczość budżetowa.
 3. Obsługa kasowa Urzędu.
 4. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Współdziałanie z dysponentami środków budżetowych w sprawach budżetowych Gminy.
 6. Analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie.
 7. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie przekazywanych dotacji z budżetu.
 8. Prowadzenie rejestru sprzedaży na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku VAT.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 10. Prowadzenie księgowości budżetu Gminy i Urzędu.
 11. Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 12. Rozliczanie inwentaryzacji.
 13. Prowadzenie windykacji i egzekucji zobowiązań pieniężnych wynikających z umów cywilnych, decyzji administracyjnych, opłat i należności podatkowych.
 14. Obsługa finansowa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Kozienice w bankach, funduszach i innych instytucjach finansowych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń (oraz potrąceń od wynagrodzeń) pracowników Urzędu.
 16. Współpraca z izbami obrachunkowymi i urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, PFRON-em, bankami.
 17. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.
 18. Prowadzenie obsługi finansowej Publicznego Żłobka Miejskiego.
 19. Obsługa finansowa dotacji przekazywanych Gminie Kozienice.
 20. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania wysokości stawek podatków i opłaty targowej.
 21. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji administracyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych.
 22. Pobór podatków i opłat lokalnych.
 23. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności Gminy.
 24. W zakresie wymiaru i egzekucji podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych należy:
  • Prowadzenie ewidencji podatników.
  • Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji i informacji podatkowych.
  • Zbieranie materiałów dowodowych w podatkowym postępowaniu wyjaśniającym.
  • Uzgadnianie stanu faktycznego ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji pojazdów z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe.
  • Wydawanie postanowień w sprawach podatkowych i administracyjnych, w szczególności:
   • o wszczęciu postępowania administracyjnego,
   • o umorzeniu postępowania administracyjnego,
   • o wznowieniu postępowania administracyjnego,
   • w sprawach sprostowania błędu rachunkowego i innych omyłek.
 25. Prowadzenie postępowań w sprawach:
  • ustalających lub określających wysokość ulg i stwierdzenia nadpłat,
  • odraczających terminy płatności podatku,
  • umorzeń zaległości podatkowych,
  • orzekania o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
  • o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 26. Prowadzenie zapisów księgowych na kontach podatników w zakresie podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych.
 27. Sporządzanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych hipotek zobowiązań pieniężnych na rzecz Gminy.
 28. Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków, pomocy de minimis.
 29. Wydawanie zaświadczeń podatkowych i dotyczących pomocy de minimis.
 30. Kontrola finansowa realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków.
 31. Nadzór nad sprawozdawczością budżetową jednostek organizacyjnych Gminy.

Powiadom znajomego