W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Tablica ogłoszeń

GS.6151.6.2023 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), podaje do publicznej wiadomości plan oraz terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Róg" w Ciepielowie w obwodzie łowieckim nr 495, szczegółowo określone w załączniku do obwieszczenia.

Wl.7011.23.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice na lata 2023 - 2038".

PZ-OP-II.7222.59.2023.KST ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiam, że Marszałek Województwa Mazowieckiego prowadzi na...

SPN-R.7533.105.1.2023.JB Zawiadomienie

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kozienicki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 140705 5 Kozienice - obszar wiejski, obręb 0022 Nowa Wieś oznaczonych jako działki: nr 1412/6 i nr 1412/8.