W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji (symb. ED)

Do zadań Wydziału Edukacji (ED) należy:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych.
 2. Prowadzenie spraw osobowych związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów placówek oświatowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z analizą i zatwierdzaniem arkuszy i aneksów organizacyjnych szkół/placówek.
 4. Sprawowanie nadzoru nad całokształtem polityki kadrowej w placówkach oświatowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem granic obwodów publicznych przedszkoli, szkól, podstawowych i gimnazjów.
 7. Przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zakładania, przekształcania lub likwidacji publicznej placówki oświatowej.
 8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, w sprawach nauki, edukacji ekologicznej, kulturalnej, sportowej, patologii społecznej.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych placówek oświatowych, w tym wydawanie decyzji o założeniu lub likwidacji placówki.
 10. Prowadzenie i koordynacja Systemu Informacji Oświatowej.
 11. Przyznawanie i podział środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych.
 12. Przygotowywanie wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie edukacji.
 13. Organizacja dowożenia dzieci i młodzieży do szkół i na basen.
 14. Nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 15. Organizowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych, w miarę możliwości, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka.
 16. Realizacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów (wyprawka szkolna).
 17. Koordynowanie w placówkach oświatowych rządowego programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, realizowanego przez MGOPS w Kozienicach.
 18. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom i studentom stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, za wyniki w nauce, kulturze i wyniki sportowe.
 19. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego.
 20. Wnioskowanie i obsługa projektów ze środków unijnych w zakresie oświaty.
 21. Opracowywanie informacji zbiorczych z zadań realizowanych przez placówki oświatowe w tym z realizacji projektów unijnych.
 22. Współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowników oświaty.
 23. Przygotowywanie propozycji wysokości opłat za świadczenia w placówkach oświatowych.
 24. Prowadzenie spraw w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 25. Prowadzenie zbiorów: statutów przedszkoli, szkół, gimnazjów, placówek oświaty.
 26. Obsługa płacowa oraz finansowo-księgowa szkół, przedszkoli i placówek oświatowy.
 27. Sporządzanie zbiorczego rocznego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych jednostek objętych obsługą przez Wydział.
 28. Współpraca z dyrektorami w zakresie opracowania jednostkowych planów finansowych szkół, przedszkoli i placówek oświaty.
 29. Przygotowanie projektów zmian planów finansowych podległych jednostek.
 30. Sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych z realizacji uchwalonych planów.
 31. Przekazywanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół.
 32. Obsługa administracyjna i finansowo – księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty.
 33. Obsługa administracyjna i finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświaty.
 34. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych w zakresie oświaty, w tym między innymi zlecanie i nadzór merytoryczny nad realizacją zadań wykonywanych przez w/w organizacje ze środków Gminy na podstawie porozumień, w zakresie oświaty.
 35. Kontrola z audytorem wewnętrznym wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu na rzecz szkół niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina.

Powiadom znajomego