W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej (symb. AW)

Do zadań Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej (AW) należy:

 1. Do zadań w zakresie audytu należy podejmowanie działań mających na celu uzyskanie niezależnej oceny funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy nieposiadających osobowości prawnej w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, w szczególności poprzez:
  • Badanie dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych.
  • Ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowanie nimi oraz gospodarowania mieniem.
  • Ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego zgodnie z podręcznikiem procedur audytu wewnętrznego.
  • Badanie wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu z przestrzeganiem zasad rachunkowości.
  • Dokonywania oceny przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągania zobowiązań.
 2. Współdziałanie z Sekretarzem Gminy w sprawie analizy zbiorczych wyników ryzyka związanego z wykonywaniem zadań i celów oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Gminy.
 3. Badanie zgodności z prawem procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem poprzez:
  • Ocena aktualizacji wprowadzania i aktualizacji procedur kontroli finansowej zgodnie ze standardem kontroli finansowej.
  • Przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
  • Przeprowadzanie porównywania stanu faktycznego ze stanem wymagalnym.
  • Przeprowadzanie oceny pobierania i gromadzenia środków publicznych.
  • Przeprowadzanie oceny zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
  • Przeprowadzanie oceny udzielania zamówień publicznych.
  • Przeprowadzanie oceny sposobu wykorzystania dotacji przekazywanych przez Gminę na rzecz różnych podmiotów.
  • Sporządzanie protokołów z audytów i ocen oraz opracowywanie projektów wystąpień.

Powiadom znajomego