W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały Rady Miejskiej

RSS
uchwała nr: XLIII/501/2021
uchwała nr XLIII/501/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu
uchwała nr: XLIII/500/2021
uchwała nr XLIII/500/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kozienice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/439/2021,
uchwała nr: XLIII/499/2021
uchwała nr XLIII/499/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021
uchwała nr: XLIII/498/2021
uchwała nr XLIII/498/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021- 2030
zmieniająca uchwałę nr XXX/334/2020,
uchwała nr: XLIII/497/2021
uchwała nr XLIII/497/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022
uchwała nr: XLIII/496/2021
uchwała nr XLIII/496/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030
uchwała nr: XLII/495/2021
uchwała nr XLII/495/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
uchwała nr: XLII/494/2021
uchwała nr XLII/494/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
uchwała nr: XLII/493/2021
uchwała nr XLII/493/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach
uchwała nr: XLII/492/2021
uchwała nr XLII/492/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała nr: XLII/491/2021
uchwała nr XLII/491/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
uchwała nr: XLII/490/2021
uchwała nr XLII/490/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
uchwała nr: XLII/489/2021
uchwała nr XLII/489/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2022"
uchwała nr: XLII/488/2021
uchwała nr XLII/488/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2022 - 2026”
uchwała nr: XLII/487/2021
uchwała nr XLII/487/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w Gminie Kozienice na lata 2022 - 2024"
uchwała nr: XLII/486/2021
uchwała nr XLII/486/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022 - 2024"
uchwała nr: XLII/485/2021
uchwała nr XLII/485/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej „Uczymy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VI z terenu Gminy Kozienice na lata 2022 - 2024"
uchwała nr: XLII/484/2021
uchwała nr XLII/484/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
uchwała nr: XLII/483/2021
uchwała nr XLII/483/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice
uchwała nr: XLII/482/2021
uchwała nr XLII/482/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021
uchwała nr: XLII/481/2021
uchwała nr XLII/481/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021- 2030
zmieniająca uchwałę nr XXX/334/2020,
uchwała nr: XLI/480/2021
uchwała nr XLI/480/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki ewidencyjnej numer 2002/3 położonej w Kozienicach przy ulicy Ogrodowej
uchwała nr: XLI/479/2021
uchwała nr XLI/479/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki ewidencyjnej numer 2934/2 położonej w Kozienicach przy ulicy 11 Listopada
uchwała nr: XLI/478/2021
uchwała nr XLI/478/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2720 położonej w Kozienicach przy ulicy Cmentarnej
uchwała nr: XLI/477/2021
uchwała nr XLI/477/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021