W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały Rady Miejskiej

RSS
uchwała nr: XLVII/580/2022
uchwała nr XLVII/580/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach za 2021 rok
uchwała nr: XLVII/579/2022
uchwała nr XLVII/579/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym w Gminie Kozienice, miejscowość Kozienice, działka nr ew. 3302/1 obręb Kozienice
uchwała nr: XLVII/578/2022
uchwała nr XLVII/578/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
uchwała nr: XLVII/577/2022
uchwała nr XLVII/577/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Kociołki
uchwała nr: XLVII/576/2022
uchwała nr XLVII/576/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kozienice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Kozienice stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3302/3
uchwała nr: XLVII/575/2022
uchwała nr XLVII/575/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach
uchwała nr: XLVII/574/2022
uchwała nr XLVII/574/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
zmieniająca uchwałę nr XIV/145/2019,
uchwała nr: XLVII/573/2022
uchwała nr XLVII/573/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 w Gminie Kozienice
uchwała nr: XLVII/572/2022
uchwała nr XLVII/572/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2022
uchwała nr: XLVII/571/2022
uchwała nr XLVII/571/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022- 2030
zmieniająca uchwałę nr XLIII/496/2021,
uchwała nr: XLVII/570/2022
uchwała nr XLVII/570/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
uchwała nr: XLVII/569/2022
uchwała nr XLVII/569/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kozienice za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2021 rok
uchwała nr: XLVII/568/2022
uchwała nr XLVII/568/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice wotum zaufania
uchwała nr: XLVI/567/2022
uchwała nr XLVI/567/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 5 położonej w Świerżach Górnych
uchwała nr: XLVI/566/2022
uchwała nr XLVI/566/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 2720 położonej w Kozienicach przy ulicy Cmentarnej
uchwała nr: XLVI/565/2022
uchwała nr XLVI/565/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 6117 położonej w Kozienicach przy ulicy Alei Solidarności
uchwała nr: XLVI/564/2022
uchwała nr XLVI/564/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Aleksandrówce
uchwała nr: XLVI/563/2022
uchwała nr XLVI/563/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Janikowie
uchwała nr: XLVI/562/2022
uchwała nr XLVI/562/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Łuczynowie
uchwała nr: XLVI/561/2022
uchwała nr XLVI/561/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Kozienice nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przewóz