W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Dostęp do dokumentów Rady

Rozdział VIII. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 119.

Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

1) protokoły z sesji,

2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,

3) rejestr uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,

4) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,

5) rejestr interpelacji i wniosków radnych,

6) inne rodzaje dokumentów zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych.

Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 120.

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępnia się w Wydziale Organizacyjnym Urzędu, w dniach pracy Urzędu godzinach przyjmowania interesantów przez Burmistrza.

2. Dokumenty wymienione w § 119 ust. 1 są dostępne w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 121.

1. Z dokumentów wymienionych § 119 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.

§ 122.

1. Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 119 ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.

2. Czynności, o jakich mowa w ust. 1 są wykonywane odpłatnie.

3. Odpłatność za czynności określone w ust. 1 (łącznie z podatkiem VAT) wynosi:

1) za uwierzytelnienie notatki – 3 zł za każdą stronę*,

2) za uwierzytelnienie fotografii – 3 zł za każdą stronę*.

3) za sporządzenie odbitki kserograficznej – 1 zł za stronę*,

*za stronę uważa się arkusz dokumentu w formacie A4, minimalny format dokumentu jest w formacie A4.

§ 123.

Uprawnienia określone w § 119 – 122 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub Burmistrza uchwały o wyłączeniu jawności,

2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Powiadom znajomego