W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały Rady Miejskiej

RSS
uchwała nr: XLIV/511/2022
uchwała nr XLIV/511/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022- 2030
zmieniająca uchwałę nr XLIII/496/2021,
uchwała nr: XLIV/510/2022
uchwała nr XLIV/510/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kozienicach na rok 2022
uchwała nr: XLIV/509/2022
uchwała nr XLIV/509/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice
uchwała nr: XLIII/508/2021
uchwała nr XLIII/508/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków
uchwała nr: XLIII/507/2021
uchwała nr XLIII/507/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka
uchwała nr: XLIII/506/2021
uchwała nr XLIII/506/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030
uchwała nr: XLIII/505/2021
uchwała nr XLIII/505/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
uchwała nr: XLIII/504/2021
uchwała nr XLIII/504/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022 - 2024”
uchwała nr: XLIII/503/2021
uchwała nr XLIII/503/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
uchwała nr: XLIII/502/2021
uchwała nr XLIII/502/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu
uchwała nr: XLIII/501/2021
uchwała nr XLIII/501/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu
uchwała nr: XLIII/500/2021
uchwała nr XLIII/500/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kozienice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/439/2021,
uchwała nr: XLIII/499/2021
uchwała nr XLIII/499/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021
uchwała nr: XLIII/498/2021
uchwała nr XLIII/498/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021- 2030
zmieniająca uchwałę nr XXX/334/2020,
uchwała nr: XLIII/497/2021
uchwała nr XLIII/497/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022
uchwała nr: XLIII/496/2021
uchwała nr XLIII/496/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022-2030
uchwała nr: XLII/495/2021
uchwała nr XLII/495/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
uchwała nr: XLII/494/2021
uchwała nr XLII/494/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
uchwała nr: XLII/493/2021
uchwała nr XLII/493/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach
uchwała nr: XLII/492/2021
uchwała nr XLII/492/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi