W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały Rady Miejskiej

RSS
uchwała nr : III/22/2024
uchwała nr III/22/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działek oznaczonych numerami 2204/1 i 2203/40 położonego w Kozienicach przy ulicy Mikołaja Kopernika
uchwała nr : III/21/2024
uchwała nr III/21/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 5101 położonego w Kozienicach przy ulicy Ignacego Krasickiego
uchwała nr : III/20/2024
uchwała nr III/20/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kozienice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
uchwała nr : III/19/2024
uchwała nr III/19/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice”
uchwała nr : III/18/2024
uchwała nr III/18/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozienice na lata 2023-2030”
uchwała nr : III/17/2024
uchwała nr III/17/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania
uchwała nr : III/16/2024
uchwała nr III/16/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/436/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozienice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
uchwała nr : III/15/2024
uchwała nr III/15/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r.w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
uchwała nr : III/14/2024
uchwała nr III/14/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/463/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
uchwała nr : III/13/2024
uchwała nr III/13/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały XXXIV/347/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
uchwała nr : III/12/2024
uchwała nr III/12/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2024
uchwała nr : III/11/2024
uchwała nr III/11/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2024-2031
uchwała nr : II/10/2024
uchwała nr II/10/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kozienice
uchwała nr : II/9/2024
uchwała nr II/9/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
uchwała nr : II/8/2024
uchwała nr II/8/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
uchwała nr : II/7/2024
uchwała nr II/7/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
uchwała nr : II/6/2024
uchwała nr II/6/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego
uchwała nr : II/5/2024
uchwała nr II/5/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
uchwała nr : II/4/2024
uchwała nr II/4/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uchwała nr : II/3/2024
uchwała nr II/3/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej