W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały Rady Miejskiej

RSS
uchwała nr: XLIV/526/2022
uchwała nr XLIV/526/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Chinów stanowiącej działkę ewidencyjną numer 368/13
uchwała nr: XLIV/525/2022
uchwała nr XLIV/525/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Aleksandrówce, gmina Kozienice
uchwała nr: XLIV/524/2022
uchwała nr XLIV/524/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022
uchwała nr: XLIV/523/2022
uchwała nr XLIV/523/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice
uchwała nr: XLIV/522/2022
uchwała nr XLIV/522/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowiny, Gmina Kozienice
uchwała nr: XLIV/521/2022
uchwała nr XLIV/521/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenu miejscowości Nowiny, Gmina Kozienice
uchwała nr: XLIV/520/2022
uchwała nr XLIV/520/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom oraz przewodniczącym osiedli
uchwała nr: XLIV/519/2022
uchwała nr XLIV/519/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach w Gminie Kozienice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
uchwała nr: XLIV/518/2022
uchwała nr XLIV/518/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi i nadania Statutu
uchwała nr: XLIV/517/2022
uchwała nr XLIV/517/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Kozienice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
uchwała nr: XLIV/516/2022
uchwała nr XLIV/516/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr YI/30/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 marca 2015r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
uchwała nr: XLIV/515/2022
uchwała nr XLIV/515/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/463/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
uchwała nr: XLIV/514/2022
uchwała nr XLIV/514/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/347/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
uchwała nr: XLIV/513/2022
uchwała nr XLIV/513/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/188/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
uchwała nr: XLIV/512/2022
uchwała nr XLIV/512/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2022
uchwała nr: XLIV/511/2022
uchwała nr XLIV/511/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2022- 2030
zmieniająca uchwałę nr XLIII/496/2021,
uchwała nr: XLIV/510/2022
uchwała nr XLIV/510/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej w Kozienicach na rok 2022
uchwała nr: XLIV/509/2022
uchwała nr XLIV/509/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice
uchwała nr: XLIII/508/2021
uchwała nr XLIII/508/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków
uchwała nr: XLIII/507/2021
uchwała nr XLIII/507/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka
uchwała nr: XLIII/506/2021
uchwała nr XLIII/506/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozienice na lata 2022-2030
uchwała nr: XLIII/505/2021
uchwała nr XLIII/505/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
uchwała nr: XLIII/504/2021
uchwała nr XLIII/504/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022 - 2024”
uchwała nr: XLIII/503/2021
uchwała nr XLIII/503/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
uchwała nr: XLIII/502/2021
uchwała nr XLIII/502/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu