W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 11/2024
zarządzenie nr 11/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok
zarządzenie nr : 10/2024
zarządzenie nr 10/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
zarządzenie nr : 9/2024
zarządzenie nr 9/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2024 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2024 rok
zarządzenie nr : 12/2024
zarządzenie nr 12/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kozienice wraz ze sprzedażą udziału w gruncie położonego w Kozienicach przy ulicy Warszawskiej 30
zarządzenie nr : 8/2024
zarządzenie nr 8/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie Regulaminu przyznawania okolicznościowej Nagrody Burmistrza Gminy Kozienice
zmieniające zarządzenie nr 432/2018,
zarządzenie nr : 7/2024
zarządzenie nr 7/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2024r.. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kozienice
zarządzenie nr : 6/2024
zarządzenie nr 6/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację w 2024 zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy
zarządzenie nr : 5/2024
zarządzenie nr 5/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia Centrum Usług Społecznych w Kozienicach
zarządzenie nr : 4/2024
zarządzenie nr 4/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób w kryzysie bezdomności
zarządzenie nr : 3/2024
zarządzenie nr 3/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024
zarządzenie nr : 2/2024
zarządzenie nr 2/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2024 rok
zarządzenie nr : 1/2024
zarządzenie nr 1/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Kozienicach
zmieniające zarządzenie nr 235/2021,
zarządzenie nr : 232/2023
zarządzenie nr 232/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
zarządzenie nr : 231/2023
zarządzenie nr 231/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2023 rok
zarządzenie nr : 234/2023
zarządzenie nr 234/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok
zarządzenie nr : 233/2023
zarządzenie nr 233/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030
zarządzenie nr : 223/2023
zarządzenie nr 223/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030
zarządzenie nr : 230/2023
zarządzenie nr 230/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji towarów w drodze spisu z natury
zarządzenie nr : 229/2023
zarządzenie nr 229/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim Wydział Edukacji w Kozienicach
zarządzenie nr : 228/2023
zarządzenie nr 228/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok