W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 39/2024
zarządzenie nr 39/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości
zarządzenie nr : 38/2024
zarządzenie nr 38/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Publicznym Żłobku Miejskim w Kozienicach
zarządzenie nr : 37/2024
zarządzenie nr 37/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
zarządzenie nr : 36/2024
zarządzenie nr 36/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
zarządzenie nr : 35/2024
zarządzenie nr 35/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2024 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2024 rok
zarządzenie nr : 34/2024
zarządzenie nr 34/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia
zarządzenie nr : 33/2024
zarządzenie nr 33/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie wykonania dodatkowych czynności przed wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców
zarządzenie nr : 32/2024
zarządzenie nr 32/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia (polityki) rachunkowości dotyczącej Projektu pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działanie 2.4:„Dostosowanie do zmian klimatu"programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
zarządzenie nr : 31/2024
zarządzenie nr 31/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2024
zarządzenie nr : 30/2024
zarządzenie nr 30/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2024
zarządzenie nr : 29/20224
zarządzenie nr 29/20224
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Kozienice
zarządzenie nr : 28/2024
zarządzenie nr 28/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach, os. Borki
zarządzenie nr : 27/2024
zarządzenie nr 27/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Kozienice
zarządzenie nr : 26/2024
zarządzenie nr 26/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
zarządzenie nr : 25/2024
zarządzenie nr 25/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
zarządzenie nr : 24/2024
zarządzenie nr 24/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2024 rok.
zarządzenie nr : 23/2024
zarządzenie nr 23/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi na rok 2024
zarządzenie nr : 22/2024
zarządzenie nr 22/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kozienice
zarządzenie nr : 21/2024
zarządzenie nr 21/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację w 2024 zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy
zarządzenie nr : 20/2024
zarządzenie nr 20/2024
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Kozienice"