W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 17/2023
zarządzenie nr 17/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania zespołu koordynującego organizację i określenia zadań poszczególnych jego członków do przeprowadzenia dożynek gminnych w 2023 roku
zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach od 01.02.2023r. wyłącznie w formie elektronicznej
zarządzenie nr: 16/2023
zarządzenie nr 16/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym
zarządzenie nr: 15/2023
zarządzenie nr 15/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok
zarządzenie nr: 13/2023
zarządzenie nr 13/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
zarządzenie nr: 12/2023
zarządzenie nr 12/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
zarządzenie nr: 14/2023
zarządzenie nr 14/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej
zarządzenie nr: 11/2023
zarządzenie nr 11/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2023r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kozienice
zarządzenie nr: 10/2023
zarządzenie nr 10/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok.
zarządzenie nr: 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych na 2023 rok
zarządzenie nr: 8/2023
zarządzenie nr 8/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku elektrycznego
zarządzenie nr: 6/2023
zarządzenie nr 6/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok
zarządzenie nr: 7/2023
zarządzenie nr 7/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Kozienicach od roku szkolnego 2023/2024 wyłącznie w formie elektronicznej.
zarządzenie nr: 4/2023
zarządzenie nr 4/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kozienice w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023
zarządzenie nr: 3/2023
zarządzenie nr 3/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2023 rok
zarządzenie nr: 2/2023
zarządzenie nr 2/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia Centrum Usług Społecznych w Kozienicach
zarządzenie nr: 1/2023
zarządzenie nr 1/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia Centrum Usług Społecznych w Kozienicach
zarządzenie nr: 239/2022
zarządzenie nr 239/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji towarów w drodze spisu z natury
zarządzenie nr: 238/2022
zarządzenie nr 238/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie
zarządzenie nr: 236/2022
zarządzenie nr 236/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dotyczącej Projektu „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ” obszar programowy: Energia