W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Uchwały Rady Miejskiej

RSS
uchwała nr: LXII/747/2023
uchwała nr LXII/747/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
uchwała nr: LXII/746/2023
uchwała nr LXII/746/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
uchwała nr: LXII/745/2023
uchwała nr LXII/745/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Kozienice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
uchwała nr: LXII/744/2023
uchwała nr LXII/744/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”
uchwała nr: LXII/743/2023
uchwała nr LXII/743/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kozienice
uchwała nr: LXII/742/2023
uchwała nr LXII/742/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach
uchyla/traci moc LVI/656/2023,
uchwała nr: LXII/741/2023
uchwała nr LXII/741/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
uchyla/traci moc XL/458/2021,
uchwała nr: LXII/740/2023
uchwała nr LXII/740/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kozienice na 2024 rok
uchwała nr: LXII/739/2023
uchwała nr LXII/739/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2023
uchwała nr: LXII/738/2023
uchwała nr LXII/738/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023- 2030
zmieniająca uchwałę nr LV/635/2022,
uchwała nr: LXI/737/2023
uchwała nr LXI/737/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie realizacji projektu „Dobry start w przyszłość II” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
uchwała nr: LXI/736/2023
uchwała nr LXI/736/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozienice na lata 2023 - 2038”
uchwała nr: LXI/735/2023
uchwała nr LXI/735/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 257 położonej w Świerżach Górnych
uchwała nr: LXI/734/2023
uchwała nr LXI/734/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kozienice
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/324/2020,
uchwała nr: LXI/733/2023
uchwała nr LXI/733/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu