W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML

TA.4150.7.1.2023 I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Przemysłowa 15 ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego Nr 9, położonego na parterze budynku użytkowego przy ul. Kopernika 8 w Kozienicach (działka nr ew. 2205/6, KW RA1K/00030729/3).

TA.4150.4.3.2023 I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Przemysłowa 15 ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego Nr 8, położonego na parterze budynku użytkowego przy ul. Kopernika 7 w Kozienicach (działka nr ew. 2203/36, KW RA1K/00044723/2).

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 2 sierpnia 2023 r.

Obwieszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice decyzji Nr 248/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Sikorskiego na odcinku od działki ewidencyjnej 624/1 obręb 0004 Kozienice do drogi krajowej nr 48 (ul. Chartowa), gmina Kozienice".

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Obwieszenie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łuczynów wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej nn oświetlenia drogowego oraz przebudową linii teletechnicznej”.

WI-I.7821.34.1.2022.AW Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Nr 116/SPEC/2023 w dniu 3 lipca 2023 r., znak: WI-I.7821.34.1.2022.AW, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Kozienickiego Nr 258/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., znak: BIA.6740.226.2022.AC...

GS.6733.7.2023.JS Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 07.06.2023 r. przez Gminę Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice wydał decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,...

Nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych

Burmistrz Gminy Kozienice informuje, że od 20.07.2023r. do 04.09.2023r. prowadzony jest nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku położonym w Kozienicach przy ul. Bukowej.

WOOŚ-II.420.26.2023.MP.11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

SPN-R.7533.35.2.4.2023.BC Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości...

BIA.6740.211.2023.AC Obwieszczenie Starosty Kozienickiego

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.211.2023.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 23 czerwca 2023r.(data wpływu 26 czerwca 2023r.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Sikorskiego na odcinku od działki ewidencyjnej 624/1 obręb 0004 Kozienice...

GS.6733.8.2023.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2OO3r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2O23r poz. 977 ) zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 23.06.2023r. przez Pana Mateusza Szoka, reprezentującego Gminę Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w...

WI-I.7820.1.21.2021.EG.MD Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 1 If ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693) zawiadamia się, że w dniu 14 czerwca 2023 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 97/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi...

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

Burmistrz Gminy Kozienice informuje, iż w terminie od dnia 5 czerwca 2023 roku do dnia 16 czerwca 2023 roku, wyznaczonym w Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/689/2023 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kozienice na dofinansowanie...