W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML

PS.8141.7.2024 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 stycznia 2024 r. na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2024 pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży...

Informacja o nowej pozycji cięć odnowieniowych zaplanowanej na 2024 rok

Cięcia rębne w pobliżu miasta Kozienice: Oddz. 187a - Rb IVD - powierzchnia 8,33ha - powierzchnia do odnowienia 0,00ha planowane cięcia ukierunkowano na uporządkowanie ładu przestrzennego. Znajduje się tutaj strefa ochronna ujęć wody, w związku z tym jest to drzewostan o szczególnych funkcjach społecznych. Cięcia obejmą zdjęcie osłony górnej...

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXIV Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 15 lutego 2024r. (czwartek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

WA.ZUZ.4.4210.412.2023.AM Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1866 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamiam, że...

SPN-R.7570.17.3.2022. AZ Obwieszczenie Wojewody

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 ze zm.), art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w związku z art. 49...

SPN-R.7570.10.4,6,7,10.2021.AZ Obwieszczenie Wojewody

ZAWIADOMIENIE Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 ze zm.), art. 113 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w...

WIR-I.747.3.6.2023.IK1 Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Zezwalam na wejście na teren nieruchomości na rzecz: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa obejmującą: inwestycję pn.:”Budowa Gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa do elektrowni Kozienice wraz ze stacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z...

WOOŚ-II.420.10.2023.AG.28 Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) działając na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.),...