W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML

BIA.6740.172.2023.AC Obwieszczenie Starosty Kozienickiego

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.172.2023.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 30 maja 2023r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 170548W w miejscowości Samwodzie, gmina Kozienice. ” Teren inwestycji obejmuje działki o...

GKN.I.683.24.5.2022 Obwieszczenie Starosty Kozienickiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Działając na podstawie art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), niniejszym zawiadamiam, że decyzją z dnia 31 maja 2023 r. znak: GKN.1.683.24.5.2022 r. Starosta Kozienicki, na podstawie przepisów...

LIX Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572) zwołuję LIX Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

WOOŚ-II.420.26.2023.MP.11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) zawiadamia Strony, że w związku z wpływem w dniu 16 maja 2023 r. aneksu 01 do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa do Elektrowni Kozienice wraz ze stacją gazową oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.:...

SKO.ZP.4110.278.3835.2022 Obwieszczenie SKO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji utrzymującej decyzję Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 21.11.2022r. znak: GS.6733.29.2021.ST, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KOZ3305C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 404/8 obręb Kozienic

BIA.6740.146.2023.AC Obwieszczenie Starosty Kozienickiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tyrzyńska B , gmina Kozienice. ”

BIA.6740.110.2023.AC Obwieszczenie Starosty Kozienickiego

Obwieszczenie o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice decyzji Nr 144/2023 z dnia 17 maja 2023 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej 4 Kopce wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej nn oświetlenia drogowego oraz przebudową elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia, gmina...

WI-I.747.4.22.2022.DW Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 ze zm.) informuję, że w dniu 28 kwietnia 2023 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 71/SPEC/2023 o zmianie ostatecznej decyzji Nr 198/SPEC/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia...

GS.6733.4.2023.JS Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503,1846, 2185, 2747, z 2023 r. poz. 553) zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 28.02.2023 r. przez Panią Ewę Olczuk Pracownia Branży Sanitarnej występującą w imieniu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o....

GS.6840.3.8.2023 Piąty przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach os. Borki według podanej niżej kolejności działek dla których przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach jest prowadzona księga wieczysta RA1K/00020573/1.