W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr : 51/2011
zarządzenie nr 51/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. przekazania do zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
zarządzenie nr : 50/2011
zarządzenie nr 50/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia przetargu ograniczonego do mieszkańców wsi Holendry Kozienickie na sprzedaż maszyn będących w użytkowaniu mieszkańców wsi Holendry Kozienickie
zarządzenie nr : 49/2011
zarządzenie nr 49/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok
zarządzenie nr : 48/2011
zarządzenie nr 48/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
zarządzenie nr : 47/2011
zarządzenie nr 47/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok
zarządzenie nr : 46/2011
zarządzenie nr 46/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie pomocy społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony i promocji zdrowia
zarządzenie nr : 45/2011
zarządzenie nr 45/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok
zarządzenie nr : 44/2011
zarządzenie nr 44/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół
zarządzenie nr : 43/2011
zarządzenie nr 43/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej opiniującej wnioski o najem lokali mieszkalnych
zarządzenie nr : 42/2011
zarządzenie nr 42/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok
zarządzenie nr : 41/2011
zarządzenie nr 41/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie planu i gospodarowania środkami Funduszu Socjalnego w 2011 roku
zarządzenie nr : 40/2011
zarządzenie nr 40/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego
zarządzenie nr : 39/2011
zarządzenie nr 39/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie polityki szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Kozienicach
zarządzenie nr : 38/2011
zarządzenie nr 38/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2011 rok
zarządzenie nr : 37/2011
zarządzenie nr 37/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny
zarządzenie nr : 36/2011
zarządzenie nr 36/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia wielkości środków na zadania Gminy do realizacji przez sołectwo Piotrkowice i ustalenia terminów zebrań: 1. Wyborczych - organów wykonawczych sołectwa Piotrkowice - sołtysa wsi Śmietanki. 2. Ustalających programy gospodarcze do realizacji przez sołectwo Piotrkowice.
zarządzenie nr : 35/2011
zarządzenie nr 35/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2011 r.
zarządzenie nr : 34/2011
zarządzenie nr 34/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
zarządzenie nr : 33/2011
zarządzenie nr 33/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
zarządzenie nr : 32/2011
zarządzenie nr 32/2011
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dotyczącej Projektu "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kozienice" w Urządzić Miejskim w Kozienicach - Jednostce Realizującej Projekt - JRP