Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie GS.6220.2.2018

Burmistrz Gminy w Kozienicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. wydał decyzję, znak GS.6220.2.2018, Nr 3/2018, o umorzeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji...

Zawiadomienie / Obwieszczenie GS.6220.5.2018

Zawiadomienie / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. lokalizacja stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T - Mobile Polska S.A. 27605/87052 Kozienice wraz z infrastrukturą na działce o nr ew. 1251/3...

Narada sołecka 23.08.2018

W dniu 23.08.2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.

Obwieszczenie GS.6220.1.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa parkingu w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. na działkach o nr ew. 501/3, 421/1, 429/1, 400/7 - obręb ewidencyjny 36 w Świerżach Górnych.

Obwieszczenie GS.6733.12.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 07.08.2018 r. zostało wszczęte na żądanie PSG Sp. z o.o. 00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Lisa postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej...

Postanowienie OTR-UO-4501.28.2018.AP

Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Kozienicach, znak: GS.6733.10.2018.MB z dnia 12.07.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej KOZ 3303 C A...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z...

Obwieszczenie GS.6733.11.2018.ST

Zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 30.07.2018 r. przez pełnomocnika, występującego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa, Burmistrz Gminy Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji...

UCHWAŁA NR XLIII/410/2018

UCHWAŁA NR XLIII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 lipca 2018 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij