Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie GS.6730.50.2019.MW

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 17.09.2019 r. dla Pana Marcina Pytlakowskiego, wydana została decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr. 799 położonej w m. Psary, gm. Kozienice.

Informacja Burmistrza Gminy Kozienice

Informacja Burmistrza Gminy Kozienice o bezpłatnym szkoleniu pn. "Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań".

Obwieszczenie GS.6733.14.2019.MB

Zawiadamia się, że w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 27.09.2019r. złożony przez PSG Sp. z o.o 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16, reprezentowanej przez INSTAL SYSTEM Żurek Mariusz, Bujak 72A 26-640 Skaryszew, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na...

Obwieszczenie GS.6733.11.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 09.09.2019r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu, której występuje Pan Krzysztof Kruszewski, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „INSTAL II" wydana została decyzja o...

Obwieszczenie GS.6733.10.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 09.09.2019r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu, której występuje Pan Roman Płatos wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

Obwieszczenie GS.6733.13.2019.MW

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 09.09.2019r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Toruń, wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, na terenie...

Obwieszczenie GS.6733.12.2019.MW

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 09.09.2019r. dla PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21 A, 20 - 340 Lublin, wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia,...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.12.2019.ZK

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji: w dniu 16 sierpnia 2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 110/SPEC/2019 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o...

Obwieszczenie GS.6733.9.2019.ST

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 452/1 i 465/1 położonych w Kozienicach oraz na działkach nr 13/1, 315, 314, 323, 6/5, 6/9, 316/1, 319/1, 319/2, 167 położonych w obrębie geodezyjnym...

Obwieszczenie GS.6733.19.2019.MB

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Przedszkola nr 3 na działce nr 3002/1 przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach.

Obwieszczenie GS.6733.18.2019.MB

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 24/2, 24/4, 24/5, 24/6, 208 w Kozienicach

Obwieszczenie GS.6733.17.2019.MB

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice. Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 302 i 318/4  w Kozienicach.

Obwieszczenie GS.6733.16.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia się, że w dniu 08.08.2019r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a w imieniu, której występuje P.W.ROTOR Piotr Bujanowicz Radom ul. Sycyńska 35/6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu...

Ogłoszenie PK.525.1.2019

Informacja Burmistrza Gminy Kozienice o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie GS.6722.3.8.2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice.

Wykaz nieruchomości GS.6845.1.36.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego położonych w Kozienicach przy ul. Żeromskiego (grunt przy bramie cmentarnej od strony Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Świętej Rodziny).

Obwieszczenie GS.6733.15.2019.ST

Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 29.07.2019r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Banchowskiego 16 33-100 Tarnów, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij