W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 51/2023
zarządzenie nr 51/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kozienice na rok 2023
zarządzenie nr: 50/2023
zarządzenie nr 50/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kozienice na rok 2023
zarządzenie nr: 48/2023
zarządzenie nr 48/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2023 rok
zarządzenie nr: 46/2023
zarządzenie nr 46/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach od roku szkolnego 2023/2024 wyłącznie w formie elektronicznej
zarządzenie nr: 45/2023
zarządzenie nr 45/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kociołkach
zarządzenie nr: 44/2023
zarządzenie nr 44/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
zarządzenie nr: 43/2023
zarządzenie nr 43/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie określenia zasad odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Kozienice i terenach będących w zarządzie Gminy a naruszonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych.
zarządzenie nr: 42/2023
zarządzenie nr 42/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian zasad postępowania w związku z zawiadomieniami z banków i SKOK-ów oraz informacjami o potencjalnych spadkach
zarządzenie nr: 36/2023
zarządzenie nr 36/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016 – 2022
zarządzenie nr: 38/2023
zarządzenie nr 38/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży pn. „Smog nas zje! O nie!”.
zarządzenie nr: 37/2023
zarządzenie nr 37/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży pn. „Smog nas zje! O nie!”.
zarządzenie nr: 39/2023
zarządzenie nr 39/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2023 rok.
zarządzenie nr: 41/2023
zarządzenie nr 41/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
zarządzenie nr: 35/2023
zarządzenie nr 35/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zorganizowania czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach, os. Borki
zarządzenie nr: 33/2023
zarządzenie nr 33/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok
zarządzenie nr: 32/2023
zarządzenie nr 32/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny
zarządzenie nr: 31/2023
zarządzenie nr 31/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny
zarządzenie nr: 30/2023
zarządzenie nr 30/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Kociołkach
zarządzenie nr: 28/2023
zarządzenie nr 28/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi na rok 2023
zarządzenie nr: 26/2023
zarządzenie nr 26/2023
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kozienicach