W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Zarządzenia Burmistrza

RSS XML
zarządzenie nr: 198/2022
zarządzenie nr 198/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
zarządzenie nr: 197/2022
zarządzenie nr 197/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok
zarządzenie nr: 194/2022
zarządzenie nr 194/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. Gwiazdkowej.
zarządzenie nr: 192/2022
zarządzenie nr 192/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2022 rok.
zarządzenie nr: 191/2022
zarządzenie nr 191/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach
zarządzenie nr: 190/2022
zarządzenie nr 190/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały budżetowej na rok 2023 dla Gminy Kozienice
zarządzenie nr: 189/2022
zarządzenie nr 189/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023-2030
zarządzenie nr: 188/2022
zarządzenie nr 188/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach w sprawach dotyczących zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
zarządzenie nr: 187/2022
zarządzenie nr 187/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok
zarządzenie nr: 186/2022
zarządzenie nr 186/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe
zmieniające zarządzenie nr 184/2022,
zarządzenie nr: 184/2022
zarządzenie nr 184/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe
zarządzenie nr: 185/2022
zarządzenie nr 185/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022roku w zakresie zdrowia publicznego określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
zarządzenie nr: 182/2022
zarządzenie nr 182/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2022 rok.
zarządzenie nr: 180/2022
zarządzenie nr 180/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania i obcych środków trwałych w drodze spisu z natury oraz przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze uzyskania potwierdzenia stanu aktywów
zarządzenie nr: 179/2022
zarządzenie nr 179/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie wydatkowania środków przekazanych Gminie na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zarządzenie nr: 173/2022
zarządzenie nr 173/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2022 rok.
zarządzenie nr: 175/2022
zarządzenie nr 175/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Fundusze Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok
zarządzenie nr: 171/2022
zarządzenie nr 171/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „EKOzienice - w trosce o czyste powietrze”
zarządzenie nr: 170/2022
zarządzenie nr 170/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „EKOzienice - w trosce o czyste powietrze”
zarządzenie nr: 172/2022
zarządzenie nr 172/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok.
zarządzenie nr: 169/2022
zarządzenie nr 169/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: "Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Kozienice"
zarządzenie nr: 168/2022
zarządzenie nr 168/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych na 2022 rok
zarządzenie nr: 167/2022
zarządzenie nr 167/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2022 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2022 rok.
zarządzenie nr: 166/2022
zarządzenie nr 166/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.
zarządzenie nr: 165/2022
zarządzenie nr 165/2022
wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice
z dnia
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach, os. Borki