W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Wydział Kadr, Obsługi Rady i Informatyzacji

Lp.Nazwa rejestru/ewidencjiPodstawa prawna prowadzeniaSposób udostępnienia danych z rejestru/ewidencjiUwagi
1. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Burmistrza Ustawa o samorządzie gminnym  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
2. Rejestr legitymacji służbowych  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
3. Ewidencja osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów i porozumień zawartych z urzędem lub gminą Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
4. Ewidencja emerytów, rencistów, byłych pracowników UM Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
5. Ewidencja wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu Kodeks pracy  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
6. Rejestr zarządzeń Burmistrza Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Statut Gminy Kozienice  Rejestr jawny Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej 
7. Archiwum zakładowe Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
8. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (wykaz spisów zdawczo-odbiorczych) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
9. Ewidencja sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych Ustawa o samorządzie gminnym  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
10. Ewidencja pieczęci, pieczątek oraz ich odciski Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
11. Ewidencja szkoleń pracowników Kodeks pracy  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
12. Rejestr skarg i wniosków Kodeks postępowania administracyjnego  Ustawa o dostępie do informacji publicznej   
13. Książka kontroli Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
14. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
15. Rejestr uchwał Rady Miejskiej Statut Gminy Kozienice, Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Rejestr jawny Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
16. Rejestr wniosków i interpelacji radnych Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Interpelacje i zapytania radnych Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej  
17. Zbiór aktów prawa Miejscowego Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
18. Ewidencja przyjętych oświadczeń majątkowych Ustawa o samorządzie gminnym Rejestr jawny Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
19. Ewidencja opinii i wniosków komisji merytorycznych Rady Miejskiej   Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
20. Ewidencja spisów zdawczo odbiorczych w zakresie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji merytorycznych Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
21. Rejestr petycji wpływających do Burmistrza Ustawa o petycjach Ustawa o dostępie do informacji publicznej Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
22. Rejestr petycji wpływających do Rady Miejskiej Ustawa o petycjach Ustawa o dostępie do informacji publicznej Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej

Powiadom znajomego