W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wydział Polityki Społecznej

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej

Lp.Nazwa rejestru/ewidencjiPodstawa prawna prowadzeniaSposób udostępnienia danych z rejestru/ewidencjiUwagi
1. Zbiór danych stałych mieszkańców  Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  Ustawa o ochronie danych osobowych   
2. Zbiór danych byłych mieszkańców Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych  Ustawa o ochronie danych osobowych  
3. Zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych Ustawa o ochronie danych osobowych  
4. Zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych Ustawa o ochronie danych osobowych  
5. Stały rejestr wyborców Kodeks wyborczy, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze Kodeks wyborczy  
6. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych Ustawa o ochronie danych osobowych  
7. Rejestr zgonów, akta zbiorcze do rejestru Prawo o aktach stanu cywilnego Na wniosek, Ustawa o ochronie danych osobowych  
8. Rejestr urodzeń, akta zbiorcze do rejestru Prawo o aktach stanu cywilnego Na wniosek, Ustawa o ochronie danych osobowych  
9. Rejestr małżeństw, akta zbiorcze do rejestru Prawo o aktach stanu cywilnego Na wniosek, Ustawa o ochronie danych osobowych  
10. Rejestr osób objętych rejestracją Ustawa o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  
11. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Rejestr jawny Publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
12. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresów działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej
13. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresów działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
14. Rejestr zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresów działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
15. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Ustawa o transporcie drogowym, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresów działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  
16. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym Ustawa o transporcie drogowym, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresów działania archiwów zakładowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej  

Powiadom znajomego