W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXII/739/2023
uchwała nr LXII/739/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2023
uchwała nr: LXII/738/2023
uchwała nr LXII/738/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023- 2030
zmieniająca uchwałę nr LV/635/2022,
uchwała nr: LXI/737/2023
uchwała nr LXI/737/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie realizacji projektu „Dobry start w przyszłość II” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
uchwała nr: LXI/736/2023
uchwała nr LXI/736/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kozienice na lata 2023 - 2038”
uchwała nr: LXI/735/2023
uchwała nr LXI/735/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 257 położonej w Świerżach Górnych
uchwała nr: LXI/734/2023
uchwała nr LXI/734/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kozienice
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/324/2020,
uchwała nr: LXI/733/2023
uchwała nr LXI/733/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu
uchwała nr: LXI/732/2023
uchwała nr LXI/732/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Kozienicka Niania" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
uchwała nr: LXI/731/2023
uchwała nr LXI/731/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 r. - 2027 r.
uchwała nr: LXI/730/2023
uchwała nr LXI/730/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027
uchwała nr: LXI/729/2023
uchwała nr LXI/729/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2023
uchwała nr: LXI/728/2023
uchwała nr LXI/728/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023- 2030
zmieniająca uchwałę nr LV/635/2022,
uchwała nr: LX/727/2023
uchwała nr LX/727/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Kozienice
uchwała nr: LX/726/2023
uchwała nr LX/726/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 2373/30 położonej w Kozienicach przy ulicy Osiedle Skarpa
uchwała nr: LX/725/2023
uchwała nr LX/725/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu działki oznaczonej numerem 2369/23 położonej w Kozienicach przy ulicy Warszawskiej
uchwała nr: LX/724/2023
uchwała nr LX/724/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki ewidencyjnej numer 257 położonego w Świerżach Górnych
uchwała nr: LX/723/2023
uchwała nr LX/723/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 2373/31 położonej w Kozienicach przy ulicy Osiedle Skarpa
uchwała nr: LX/722/2023
uchwała nr LX/722/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w obrębie użytków ekologicznych
uchwała nr: LX/721/2023
uchwała nr LX/721/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Kozienice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK o numerach ewidencyjnych 11/5, 11/7 i 11/10
uchwała nr: LX/720/2023
uchwała nr LX/720/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Kozienicach
uchwała nr: LX/719/2023
uchwała nr LX/719/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach
uchwała nr: LX/718/2023
uchwała nr LX/718/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kozienice na lata 2023 - 2026”
uchwała nr: LX/717/2023
uchwała nr LX/717/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kozienicach
uchwała nr: LX/716/2023
uchwała nr LX/716/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie"
uchwała nr: LX/715/2023
uchwała nr LX/715/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników