W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LX/724/2023
uchwała nr LX/724/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu działki ewidencyjnej numer 257 położonego w Świerżach Górnych
uchwała nr: LX/723/2023
uchwała nr LX/723/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu z działki oznaczonej numerem 2373/31 położonej w Kozienicach przy ulicy Osiedle Skarpa
uchwała nr: LX/722/2023
uchwała nr LX/722/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w obrębie użytków ekologicznych
uchwała nr: LX/721/2023
uchwała nr LX/721/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Kozienice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK o numerach ewidencyjnych 11/5, 11/7 i 11/10
uchwała nr: LX/720/2023
uchwała nr LX/720/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Kozienicach
uchwała nr: LX/719/2023
uchwała nr LX/719/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach
uchwała nr: LX/718/2023
uchwała nr LX/718/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kozienice na lata 2023 - 2026”
uchwała nr: LX/717/2023
uchwała nr LX/717/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kozienicach
uchwała nr: LX/716/2023
uchwała nr LX/716/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie"
uchwała nr: LX/715/2023
uchwała nr LX/715/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
uchwała nr: LX/714/2023
uchwała nr LX/714/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2023
uchwała nr: LX/713/2023
uchwała nr LX/713/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023- 2030
uchwała nr: LIX/712/2023
uchwała nr LIX/712/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego
uchwała nr: LIX/711/2023
uchwała nr LIX/711/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r.
uchwała nr: LIX/710/2023
uchwała nr LIX/710/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r.
uchwała nr: LIX/709/2023
uchwała nr LIX/709/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z działki ewidencyjnej numer 3213 położonego w Kozienicach przy ulicy Jana Kochanowskiego
uchwała nr: LIX/708/2023
uchwała nr LIX/708/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zakończenia realizacji i finansowania Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022 - 2024"
uchwała nr: LIX/707/2023
uchwała nr LIX/707/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2022 - 2026”
uchwała nr: LIX/706/2023
uchwała nr LIX/706/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice
uchwała nr: LIX/705/2023
uchwała nr LIX/705/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2024-2027