W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LIX/712/2023
uchwała nr LIX/712/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego
uchwała nr: LIX/711/2023
uchwała nr LIX/711/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r.
uchwała nr: LIX/710/2023
uchwała nr LIX/710/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r.
uchwała nr: LIX/709/2023
uchwała nr LIX/709/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z działki ewidencyjnej numer 3213 położonego w Kozienicach przy ulicy Jana Kochanowskiego
uchwała nr: LIX/708/2023
uchwała nr LIX/708/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zakończenia realizacji i finansowania Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022 - 2024"
uchwała nr: LIX/707/2023
uchwała nr LIX/707/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozienice na lata 2022 - 2026”
uchwała nr: LIX/706/2023
uchwała nr LIX/706/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kozienice
uchwała nr: LIX/705/2023
uchwała nr LIX/705/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników kadencji 2024-2027
uchwała nr: LIX/704/2023
uchwała nr LIX/704/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach za 2022 rok
uchwała nr: LIX/703/2023
uchwała nr LIX/703/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2023
uchwała nr: LIX/702/2023
uchwała nr LIX/702/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2023- 2030
uchwała nr: LIX/701/2023
uchwała nr LIX/701/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
uchwała nr: LIX/700/2023
uchwała nr LIX/700/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kozienice za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2022 rok
uchwała nr: LIX/699/2023
uchwała nr LIX/699/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice wotum zaufania
uchwała nr: LVIII/698/2023
uchwała nr LVIII/698/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
uchwała nr: LVIII/697/2023
uchwała nr LVIII/697/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 3602 położonego w Kozienicach przy ulicy Piaskowej
uchwała nr: LVIII/696/2023
uchwała nr LVIII/696/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna numer 2758/7 położonego w Kozienicach przy ulicy Gwiazdkowej
uchwała nr: LVIII/695/2023
uchwała nr LVIII/695/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadów z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kozienice
uchwała nr: LVIII/694/2023
uchwała nr LVIII/694/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kozienickiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kozienice Powiśle I
uchwała nr: LVIII/693/2023
uchwała nr LVIII/693/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kozienice wraz ze sprzedażą udziału w gruncie