Wykonanie budżetu państwa w 2013r. w części 85/14 województwo mazowieckie w zakresie realizacji wybranych zadań przez Gminę Kozienice.

Załączniki:

P/14/001 Wystąpienie pokontrolne