Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.Załączniki:

Ogłoszenie
SIWZ
Część I SIWZ-Załączniki nr 1,2,3,4,5,6
Część I SIWZ -zał. nr 7 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
Częśc II SIWZ - wzór umowy
Częśc III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania