W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Burmistrz Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice - Mariusz Prawda

Sekretariat:
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01
email: urzad@kozienice.pl

Sekretariat czynny:
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430

Przyjęcia interesantów

Godziny przyjęć Burmistrza Gminy Kozienice
Poniedziałek: 1300 - 1600
Zastępcy Burmistrza przyjmują w godzinach pracy urzędu oraz w każdą środę do godziny 1600

Kompetencje Burmistrza Kozienic


Do zakresu zadań Burmistrza (BG) należy:

 1. Reprezentowanie Urzędu.
 2. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, regulaminy oraz uchwały Rady.
 3. Powoływanie i nadzór ogólny nad kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.
 4. Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.
 6. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
 7. Zwoływanie narad kierownictwa Urzędu w skład którego wchodzą: Burmistrz, Zastępcy burmistrza, Sekretarz,  Skarbnik, Dyrektorzy wydziałów, Audytor Wewnętrzny, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
 8. Okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak niż jeden raz przed sesją Rady - narad z udziałem dyrektorów poszczególnych wydziałów oraz w razie potrzeby innych zaproszonych osób, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań.
 9. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy, w szczególności dotyczącymi podziału zadań i kompetencji.
 11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 13. Upoważnianie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 14. Rozdział zadań przyjętych do prowadzenia przez Gminę na podstawie porozumień.
 15. Kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.
 16. Pełnienie funkcji organu Obrony Cywilnej  szczebla Gminy.
 17. Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:
  • Zastępca Burmistrza ds. Społecznych.
  • Zastępca Burmistrza ds. Technicznych.
  • Sekretarz.
  • Skarbnik.
  • Wydział Finansowo – Budżetowy.
  • Wydział Promocji, Kultury i Sportu.
  • Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 18. Burmistrz zatwierdza zakresy obowiązków osób określonych w ust.17.1 do 17.4, dyrektorów wydziałów, Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Powiadom znajomego