W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Kozienice

 

ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice

 

tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48

 

email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-182-82-16
REGON: 670223333
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Udostępnianie informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 177/2012

BURMISTRZA GMINY KOZIENICE

z dnia 11 czerwca 2012r.

w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Kozienicach.

Na podstawie art. 4, ust. 1 p-kt 4, art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokumenty i dane stanowiące informację publiczną dotyczące działalności organów Gminy Kozienice udostępniane są w systemie informatycznym pod adresem WWW.bip.kozienice.pl, w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, lub na wniosek.

§ 2.

1. Ogólnodostępnym miejscem dostępu do informacji, o której mowa w § 1 jest utworzony w budynku głównym Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 5 „Punkt Informacyjny”. W punkcie informacyjnym utworzone jest stanowisko komputerowe dla osób zainteresowanych zapoznaniem się z informacjami udostępnianymi w systemie.

2. Ze stanowiska, o którym mowa w ust. 1 można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

3. Dokumenty nie udostępniane w systemie, są udostępniane w szczególności poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów. Wgląd do dokumentów odbywa się w godzinach pracy i w obecności pracownika Urzędu.

4. Jeżeli wnioskodawca zażąda dostępu do informacji w innej formie niż określone w ustępie 3, dla właściwego załatwienia sprawy winien złożyć na piśmie wniosek, w którym określi zakres i formę przekazania informacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

5. Informacja publiczna, którą można udostępnić niezwłocznie udostępnia się w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności zachowania wymogów określonych w ust. 4.

§ 3.

1. Odpowiedzi na wnioski, bądź odmowy udzielenia informacji przygotowują właściwe merytorycznie wydziały , zespoły lub samodzielne stanowiska. Zasady podpisywania reguluje Regulamin organizacyjny.

2. Jeżeli przygotowanie odpowiedzi na wniosek wymaga współpracy kilku wydziałów, wydział koordynujący wyznacza Burmistrz.

§ 4.

1. Jeżeli przygotowanie odpowiedzi wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, kalkulacji dokonuje się każdorazowo stosownie do sposobu udostępnienia informacji przyjmując do kalkulacji:

1) Koszt kserokopii:

a) czarno-białej:

- format A-4 – 0,25zł/strona.

- format A-3 – 0,30zł/strona.

b) - kolorowej:

- format A-4 – 0,50zł/strona.

- format A-3 - 0.70zł/strona.

2) Zapis na płycie CD wraz z nośnikiem 0,80zł/szt,

3) Wysyłka pocztą - opłata w wysokości wynikającej z cennika usług

pocztowych.

4) Dodatkowa praca pracownika wg faktycznie poniesionych kosztów, jeżeli

praca wykonywana była w godzinach nadliczbowych.

2. Wnioskodawca jest obciążany kosztami, jeżeli łączny koszt przygotowania informacji jest większy niż 10,00zł

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka

Załączniki

Powiadom znajomego