Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Sekretariat:

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01
email: urzad@kozienice.pl


Więcej informacji


Pierwszy Zastępca Burmistrza Gminy ds. Społecznych
Małgorzata Bebelska

Sekretariat:
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01

Więcej informacji


Drugi Zastępca Burmistrza Gminy ds. Technicznych
Igor Czerwiński

Sekretariat:
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-01

Więcej informacji


Skarbnik
Barbara Galińska

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-16

Więcej informacji


Sekretarz
Stanisław Siderski

ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
Telefon: (+48) 48 611-71-05

Więcej informacji


Dyrektorzy wydziałów

1. Marianna Włodarczyk - Wydział Organizacyjno Gospodarczy
2. Iwona Kania - Wydział Finansowo-Budżetowy
3. Lucyna Malec - Wydział Polityki Społecznej
4. Sylwia Wąsik - Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska
5. Robert Boryczka - Wydział Edukacji
6. Piotr Szafran - Wydział Infrastruktury
7. Jarosław Traczyk - Wydział Promocji, Kultury i Sportu