Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl


NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl


NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie GS.6730.25.2018.MB

Zawiadamia się, że rozpatrzenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 5 w Kozienicach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie części istniejących balkonów, montaż balkonów na parterze, wykonanie nowych balkonów na...

Obwieszczenie GS.6733.9.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 21.05.2018 r. zostało wszczęte na żądanie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą w Kozienicach postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach...

Wykazy nieruchomości GS.6845.1.23.2018

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonych: w Kozienicach oznaczonych działkami nr 2767, nr 339/10, nr 732, w Kozienicach Powiśle I oznaczonej działką nr 450/1 oraz w Świerżach Górnych oznaczonej działką nr 18/56.

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 21 maja 2018 r.

Budowa drogi gminnej ul. Serdeczna, odwodnienia, chodnika, zjazdów i przepustów wraz z rozbudową i przebudową oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Prostej do ulicy Głównej w miejscowości Aleksandrówka, gmina Kozienice.

Ogłoszenie o wynikach konkursów na stanowisko dyrektora

Informuję, że w wyniku przeprowadzonych konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora n/w placówek oświatowych ogłoszonych przez Burmistrza Gminy Kozienice - Komisja Konkursowa wyłoniła następujących kandydatów:

Obwieszczenie GS.6733.8.2018.ST

Burmistrz Gminy Kozienice wydał decyzję znak GS.6733.8.2018.ST z dnia 16.05.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1244/2, 1117/2, 1053/3 położonych w Nowej Wsi, gm. Kozienice.

Narada sołecka 24.05.2018

W dniu 24.05.2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 477/2018

zarządzenie nr 477/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" i na "Najładniejszy kosz dożynkowy" podczas dożynek gminnych w dniu 26 sierpnia 2018 r.

zarządzenie nr: 476/2018

zarządzenie nr 476/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 475/2018

zarządzenie nr 475/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Zespołu upoważnionego do weryfikacji i oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej, na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Kozienice oraz Zespołu upoważnionego do kontroli prawidłowości wykonania modernizacji i utrzymania trwałości projektu

zarządzenie nr: 474/2018

zarządzenie nr 474/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia terminu złożenia wniosków o przyznanie dotacji oraz terminu złożenia wniosków o rozliczenie dotacji

zarządzenie nr: 473/2018

zarządzenie nr 473/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Kozienicach na terenie Osiedla Borki

zarządzenie nr: 472/2018

zarządzenie nr 472/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez uczestników półkolo­nii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2018

Uchwały Rady

uchwała nr: XLI/388/2018

uchwała nr XLI/388/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy

uchwała nr: XLI/387/2018

uchwała nr XLI/387/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5557 z dnia

uchwała nr: XLI/386/2018

uchwała nr XLI/386/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2018 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5560 z dnia

uchwała nr: XLI/385/2018

uchwała nr XLI/385/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5559 z dnia

uchwała nr: XLI/384/2018

uchwała nr XLI/384/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/350/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018- 2030

uchwała nr: XLI/383/2018

uchwała nr XLI/383/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5558 z dnia

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach

zamówienie na Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.41.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 pok. nr. 111 (sekretariat)

zamówienie na: Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.28.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. 111 Sekretariat ul. Parkowa 5

zamówienie na: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice"

zamówienie na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy sali gimnastycznej przy PSP nr 3 w m. Kozienice"

nr sprawy WI.7011.23.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 pok. nr. 10 (kancelaria)

zamówienie na: Wdrożenie, utrzymanie i serwis systemu roweru publicznego niewymagającego stacji dokujących - kozienicki system roweru miejskiego

zamówienie na Wdrożenie, utrzymanie i serwis systemu roweru publicznego niewymagającego stacji dokujących - kozienicki system roweru miejskiego

nr sprawy WI.7011.36.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert oferty składane drogą elektroniczną na adres podany w zaproszeniu do składania ofert cenowych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij