Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie GS.6720.4.2018

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Narada sołecka 31.01.2019

W dniu 31.01.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.

V Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach - 24 stycznia 2019 r.  (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Obwieszczenie GS.6733.13.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 07.01.2019 r. dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin reprezentowanej przez P.W. ROTOR Piotr Bujanowicz ul. Sycyńska 35/6 26-600 Radom, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla...

Obwieszczenie GS.6733.16.2018.ST

Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 27.12.2018 r. przez Gminę Kozienice, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie żłobka miejskiego na działce nr 2203/5 położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w...

Obwieszczenie GS.6220.8.2018

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi nr GL/1 wg DSD w leśnictwie Słowiki"

Obwieszczenie GS.6730.87.2018.MB

W dniu 27.12.2018 r. została wydana decyzja znak: GS.6730.87.2018.MB w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na garaż na działce nr 11/17 przy ul. Wiślanej w Kozienicach (obręb...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 35/2019

zarządzenie nr 35/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym

zarządzenie nr: 34/2019

zarządzenie nr 34/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 166/2016 w sprawie funkcjonowania "Systemu komunikacji z Mieszkańcami" w Gminie Kozienice

zarządzenie nr: 33/2019

zarządzenie nr 33/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia terminów zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 32/2019

zarządzenie nr 32/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wyznaczenia zastępstwa i udzielenia upoważnienia osobie zastępującej nieobecnego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Chodkowskiej

zarządzenie nr: 31/2019

zarządzenie nr 31/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wprowadzenia wzorów papieru korespondencyjnego i oznaczeń Systemu Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz zasad jego stosowania.

zarządzenie nr: 30/2019

zarządzenie nr 30/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Kozienice

Uchwały Rady

uchwała nr: IV/31/2019

uchwała nr IV/31/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

uchwała nr: IV/30/2019

uchwała nr IV/30/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

uchwała nr: III/29/2018

uchwała nr III/29/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023

uchwała nr: III/28/2018

uchwała nr III/28/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

uchwała nr: III/27/2018

uchwała nr III/27/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 2523 położonej w Kozienicach

uchwała nr: III/26/2018

uchwała nr III/26/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 3224 położonej w Kozienicach

Zamówienia publiczne

zamówienie na: 1. Wydzielenie i przygotowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 2. Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej (po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego).

zamówienie na 1. Wydzielenie i przygotowanie do brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 2. Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej (po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego).

nr sprawy KI.1632.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na email: urzad@kozienice.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij