Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl


NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl


NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Ważny komunikat

Uwaga !!!

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie.

więcej o informacji: Uwaga !!!

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie GS.6733.6.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 3702 i 3703 położonych w Kozienicach.

Obwieszczenie GS.6733.5.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 644/2 i 644/11 położonych w Kozienicach.

Obwieszczenie GS.6733.4.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 3605/1 i 3605/27 położonych w Kozienicach.

Obwieszczenie GS.6733.3.2018.ST

Burmistrz Gminy Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1046/1,1117/2,1053/3 położonych w Nowej Wsi, gm. Kozienice.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 444/2018

zarządzenie nr 444/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór realizatora "Programu polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na lata 2016-2019 (wirus HPV typ 6,11,16,18)"

zarządzenie nr: 443/2018

zarządzenie nr 443/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach na terenie Osiedla Borki II.

zarządzenie nr: 442/2018

zarządzenie nr 442/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia terminów zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice celem zapoznania mieszkańców z: 1. Programem gospodarczym Gminy na 2018 r. 2. Omówienia realizacji wniosków przez jednostki pomocnicze uchwalone w 2017 roku. 3. Konsultacje w sprawie zmiany statutu w zakresie zmiany terminu zawiadamiania mieszkańców o zebraniu wiejskim lub osiedla. 4. Sprawy różne.

zarządzenie nr: 441/2018

zarządzenie nr 441/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmiany systemu obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach

zarządzenie nr: 440/2018

zarządzenie nr 440/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 r.

zarządzenie nr: 439/2018

zarządzenie nr 439/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXVIII/352/2018

uchwała nr XXXVIII/352/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kozienickiemu

uchwała nr: XXXVIII/351/2018

uchwała nr XXXVIII/351/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwała budżetowa na rok 2018

uchwała nr: XXXVIII/350/2018

uchwała nr XXXVIII/350/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030

uchwała nr: XXXVII/349/2017

uchwała nr XXXVII/349/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017

uchwała nr: XXXVI/348/2017

uchwała nr XXXVI/348/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2017.12315 z dnia

uchwała nr: XXXVI/347/2017

uchwała nr XXXVI/347/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa ulicy Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

zamówienie na Przebudowa ulicy Słowackiego w m. Kozienice wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

nr sprawy WI.7011.23.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. nr. 111 (sekretariat)

zamówienie na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice

zamówienie na Odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice

nr sprawy GS.7031.1.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. nr. 10 (kancelaria)

zamówienie na: Budowa przepustu przez rzekę Brzeźniczkę w m. Śmietanki

zamówienie na Budowa przepustu przez rzekę Brzeźniczkę w m. Śmietanki

nr sprawy WI.7011.21.2013

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. nr. 111 (sekretariat)

zamówienie na: remonty dróg gminnych

zamówienie na remonty dróg gminnych

nr sprawy WI.7021.1.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. nr. 111 (sekretariat)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij