Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi


Numer konta: 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395Tablica ogłoszeń

Otwarty konkurs ofert (Zarządzenie 103/2020)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny".

Otwarty konkurs ofert (Zarządzenie 102/2020)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z Gminy Kozienice".

Ogłoszenie dotyczące terminu planowanych badań podłoża gruntowego.

Ogłoszenie dotyczące terminu planowanych badań podłoża gruntowego. W załączeniu treść ogłoszenia oraz decyzje Wojewody Mazowieckiego, na mocy których przedmiotowe badania gruntu zostaną wykonane.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WA.ZUZ.4.4210.3.70.2020.MG z dnia 2 lipca 2020 r., o wydaniu postanowienia znak WA.ZUZ.4.4210.3.70.2020.MG z dnia 2 lipca 2020 r, prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji...

Obwieszczenia Starosty Kozienickiego

Obwieszczenia Starosty Kozienickiego znak: GKN.I.6821.37.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.32.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.30.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.29.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.24.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.26.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. o...

GS.6730.31.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 07.07.2020r. została wydana decyzja znak: GS.6730.31.2020.MW w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu...

GS.6733.23.2020.MB Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie art.61 § 1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 17.06.2020r. na wniosek Solaris Bus & Coach S.A. w imieniu, której występuje Pan Tomasz Wolny zostało...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 103/2020

zarządzenie nr 103/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny".

zarządzenie nr: 102/2020

zarządzenie nr 102/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z Gminy Kozienice".

zarządzenie nr: 97/2020

zarządzenie nr 97/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Kozienice

zarządzenie nr: 96/2020

zarządzenie nr 96/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2020 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2020 rok

zarządzenie nr: 95/2020

zarządzenie nr 95/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia

zarządzenie nr: 94/2020

zarządzenie nr 94/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Kozienice

Uchwały Rady

uchwała nr: XX/266/2020

uchwała nr XX/266/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

uchwała nr: XX/265/2020

uchwała nr XX/265/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 2373/5 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XX/264/2020

uchwała nr XX/264/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 3213 położonej w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego

uchwała nr: XX/263/2020

uchwała nr XX/263/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w miejscowości Ryczywół

uchwała nr: XX/262/2020

uchwała nr XX/262/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VIII/73/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ryczywół

uchwała nr: XX/261/2020

uchwała nr XX/261/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLII/401/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach

zamówienie na Modernizacja skweru położonego u zbiegu ulic Głowaczowskiej i Sportowej w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.60.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

zamówienie na Budowa zadaszenia zjazdu do Centrum Kulturalno-Artystycznego

nr sprawy WI.7011.61.2019

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres: przetargi@kozienice.pl

zamówienie na: Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

zamówienie na Przebudowa targowiska miejskiego w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.64.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij