Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie GS.6220.1.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa parkingu w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. na działkach o nr ew. 501/3, 421/1, 429/1, 400/7 - obręb ewidencyjny 36 w Świerżach Górnych.

Obwieszczenie GS.6733.12.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 07.08.2018 r. zostało wszczęte na żądanie PSG Sp. z o.o. 00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Lisa postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej...

Postanowienie OTR-UO-4501.28.2018.AP

Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Kozienicach, znak: GS.6733.10.2018.MB z dnia 12.07.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej KOZ 3303 C A...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z...

Obwieszczenie GS.6733.11.2018.ST

Zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 30.07.2018 r. przez pełnomocnika, występującego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa, Burmistrz Gminy Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji...

UCHWAŁA NR XLIII/410/2018

UCHWAŁA NR XLIII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 lipca 2018 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 505/2018

zarządzenie nr 505/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w nianie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 504/2018

zarządzenie nr 504/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 503/2018

zarządzenie nr 503/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w nianie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz >v planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 502/2018

zarządzenie nr 502/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Burmistrza Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 501/2018

zarządzenie nr 501/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 500/2018

zarządzenie nr 500/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie" na terenie gminy Kozienice w 2018 roku

Uchwały Rady

uchwała nr: XLIII/433/2018

uchwała nr XLIII/433/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie

uchwała nr: XLIII/432/2018

uchwała nr XLIII/432/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie

uchwała nr: XLIII/431/2018

uchwała nr XLIII/431/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie

uchwała nr: XLIII/430/2018

uchwała nr XLIII/430/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie

uchwała nr: XLIII/429/2018

uchwała nr XLIII/429/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie

uchwała nr: XLIII/428/2018

uchwała nr XLIII/428/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Kozienicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawie opłat za wyżywienie

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki

zamówienie na Budowa ul. Podlesie w m. Nowiny do granicy w m. Kociołki

nr sprawy WI.7011.14.2012

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. 111 Sekretariat ul. Parkowa 5

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij