Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o przyznaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice.

Obwieszczenie GS.6730.51.2018.MB

W dniu 11.07.2018 r. została wydana decyzja znak: GS.6730.51.2018.MB w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie części istniejących balkonów na większe podwieszane, remont pozostałych balkonów oraz montaż daszków nad balkonami w budynku...

Decyzja GKN.1.6810.9.33.2016

Starosta Kozienicki na podstawie art. 6. ust. 1., art. 8a ust. 7, art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 703), art. 104, 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017,...

Narada sołecka 17.07.2018

W dniu 17.07.2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych.

Obwieszczenie GS.6730.25.2018.MB

Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie części istniejących balkonów, montaż balkonów na parterze, wykonanie nowych balkonów, oraz montaż daszków nad balkonami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 2205/15...

Obwieszczenie GS.6733.10.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Sokołowskiego postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji...

Obwieszczenie GS.6733.9.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 03.07.2018 r. dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 3089, 3092,...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 499/2018

zarządzenie nr 499/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w olanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 497/2018

zarządzenie nr 497/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok.

zarządzenie nr: 494/2018

zarządzenie nr 494/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 408/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki oświatowej dla której Gmina Kozienice jest organem prowadzącym

zarządzenie nr: 493/2018

zarządzenie nr 493/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 407/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki oświatowej dla której Gmina Kozienice jest organem prowadzącym

zarządzenie nr: 492/2018

zarządzenie nr 492/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 406/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki oświatowej dla której Gmina Kozienice jest organem prowadzącym

zarządzenie nr: 491/2018

zarządzenie nr 491/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 405/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki oświatowej dla której Gmina Kozienice jest organem prowadzącym

Uchwały Rady

uchwała nr: XLII/407/2018

uchwała nr XLII/407/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 5213 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XLII/406/2018

uchwała nr XLII/406/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 2730/7 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XLII/405/2018

uchwała nr XLII/405/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 2205/31 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XLII/404/2018

uchwała nr XLII/404/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z działki oznaczonej numerem 479 położonej w Stanisławicach

uchwała nr: XLII/403/2018

uchwała nr XLII/403/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Ryczywole

uchwała nr: XLII/402/2018

uchwała nr XLII/402/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Ryczywole

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica

zamówienie na Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica

nr sprawy WI.7011.3.PS.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 pok. nr. 111 (sekretariat)

zamówienie na: Utrzymanie czystości i porządku istniejących terenów zielonych na rynku w miejscowości Ryczywół poprzez zakup i dostawę traktora ogrodowego – kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem – pojemnikiem na trawę.

zamówienie na Utrzymanie czystości i porządku istniejących terenów zielonych na rynku w miejscowości Ryczywół poprzez zakup i dostawę traktora ogrodowego – kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem – pojemnikiem na trawę.

nr sprawy GS.3025.9.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach

zamówienie na: Rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne

zamówienie na Rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne

nr sprawy WI.7011.30.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. 111 Sekretariat ul. Parkowa 5

zamówienie na: Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: stepper, piłki - Przewóz

zamówienie na Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: stepper, piłki - Przewóz

nr sprawy PK.0543.FS.2-2.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij