Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl


NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl


NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Narada sołecka 29.03.2018

W dniu 29.03.2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych.

Obwieszczenie GS.6733.7.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 12.03.2018 r. zostało wszczęte na żądanie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. z siedzibą w Kozienicach postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach...

Obwieszczenie DLI.2.6621.57.2017.PMJ.9

Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: DLI.2.6621.57.2017.PMJ.3, utrzymujące w mocy postanowienie...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 457/2018

zarządzenie nr 457/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 456/2018

zarządzenie nr 456/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wilczkowicach Górnych.

zarządzenie nr: 454/2018

zarządzenie nr 454/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 co stanowi część "Programu polityki zdrowotnej przeciwdziałania infekcji HPV oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Kozienicach na łata 2016 - 2019 (wirus HPV typ 6,11,16,18)"

zarządzenie nr: 453/2018

zarządzenie nr 453/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 r.

zarządzenie nr: 452/2018

zarządzenie nr 452/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia

zarządzenie nr: 450/2018

zarządzenie nr 450/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozienice oraz rodzajów studiów objętych dofinansowaniem, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2018

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXIX/373/2018

uchwała nr XXXIX/373/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z działki oznaczonej numerem 2758/7 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/372/2018

uchwała nr XXXIX/372/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 3501/54 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/371/2018

uchwała nr XXXIX/371/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 5101 położonej w Kozienicach

uchwała nr: XXXIX/370/2018

uchwała nr XXXIX/370/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.2682 z dnia

uchwała nr: XXXIX/369/2018

uchwała nr XXXIX/369/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia przez Gminę Kozienice prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego

uchwała nr: XXXIX/368/2018

uchwała nr XXXIX/368/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXVI/246/2017 w sprawie zamiaru wzniesienia w Kozienicach "Pomnika Niepodległości"

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami

zamówienie na Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami

nr sprawy Wi.7011.15.2012

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 pok. nr. 111 (sekretariat)

zamówienie na: Budowa drogi do oczyszczalni Ścieków w miejscowości Nowa Wieś

zamówienie na Budowa drogi do oczyszczalni Ścieków w miejscowości Nowa Wieś

nr sprawy WI.7011.12.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Festyn w celu pobudzenia aktywności społecznej - Promocji idei samorządności dla mieszkańców Sołectwa Dąbrówki.

zamówienie na Festyn w celu pobudzenia aktywności społecznej - Promocji idei samorządności dla mieszkańców Sołectwa Dąbrówki.

nr sprawy PK.4040.FS.7.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

zamówienie na: Spotkanie rodzinne w celu pobudzenia aktywności społeczno-sportowej – promocja idei samorządności - Kuźmy

zamówienie na Spotkanie rodzinne w celu pobudzenia aktywności społeczno-sportowej – promocja idei samorządności - Kuźmy

nr sprawy PK.4040.FS.12.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij