Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie GS.6733.21.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 16.01.2020r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez INSTAL SYSTEM Żurek Mariusz, Bujak 72A, 26-640 Skaryszew, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie GS.6733.2.2020.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia się, że w dniu 13.01.2020r. na wniosek Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15, reprezentowanej przez Pracownię Branży Sanitarnej Ewa Olczuk 21-518 Sosnówka Motwica 94, zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

Obwieszczenie GS.6733.1.2020.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia się, że w dniu 10.01.2020r. na wniosek Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15, reprezentowanej przez Pracownię Branży Sanitarnej Ewa Olczuk 21-518 Sosnówka Motwica 94, zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 8 stycznia 2020 r.

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Piastowska w m. Aleksandrówka, polegająca na poszerzeniu drogi, budowie i przebudowie przepustów, rowów przydrożnych wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych (usunięcie kolizji) na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Strumykowej w m....

Obwieszczenie GS.6733.20.2019.ST

Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 08.01.2020r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na...

Ogłoszenie o przyznanych nagrodach za wysokie wyniki sportowe

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/171/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 listopada 2019 r. zostały przyznane nagrody pieniężne dla n/w zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Obwieszczenie GS.6733.22.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia się, że w dniu 17.12.2019r. na wniosek Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kozienicach ul. Przemysłowa 15, reprezentowanej przez Pracownię Branży Sanitarnej Ewa Olczuk 21-518 Sosnówka Motwica 94, zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 7/2020

zarządzenie nr 7/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach os. Borki I.

zarządzenie nr: 6/2020

zarządzenie nr 6/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 229/2019 w sprawie Regulaminu Kozienickiej Karty Mieszkańca

zarządzenie nr: 5/2020

zarządzenie nr 5/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 387/2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozienicach

zarządzenie nr: 4/2020

zarządzenie nr 4/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

zarządzenie nr: 3/2020

zarządzenie nr 3/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. Rodzinnej

zarządzenie nr: 1/2020

zarządzenie nr 1/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2020 rok

Uchwały Rady

uchwała nr: XVI/195/2019

uchwała nr XVI/195/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu „ Kozienicka Duża Rodzina"

uchwała nr: XVI/194/2019

uchwała nr XVI/194/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

uchwała nr: XVI/193/2019

uchwała nr XVI/193/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podwyższenia kwoty dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w niepublicznym żłobku

uchwała nr: XVI/192/2019

uchwała nr XVI/192/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

uchwała nr: XVI/191/2019

uchwała nr XVI/191/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 3455/2 położonej w Kozienicach przy ul. Lubelskiej

uchwała nr: XVI/190/2019

uchwała nr XVI/190/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kozienice na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Kozienice zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945, Dz. U. z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009)

zamówienie na Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na obszarze Gminy Kozienice zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945, Dz. U. z 2019r. poz. 60, 235, 730, 1009)

nr sprawy GS.6726.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

zamówienie na: Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice

zamówienie na Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozienice

nr sprawy GS.7031.6..1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, w pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.21.2020,WI.7011.22.2020, WI.7011.24.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kozienicach ul. Parkowa 5, pok. nr 111

zamówienie na: PT zatoki postojowej przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej

zamówienie na PT zatoki postojowej przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej

nr sprawy WI.7011.5.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu MIejskiego w Kozienicach pok. Nr 111

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij