Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382Tablica ogłoszeń

Decyzja Starosty Kozienickiego z dnia 18.02.2020

Decyzja Starosty Kozienickiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Kozienice, gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 2305/1 o powierzchni 57 m 2

Decyzja Starosty Kozienickiego z dnia 18.02.2020

Decyzja Starosty Kozienickiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Kozienice, gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 2306/1 o powierzchni 43 m 2

Obwieszczenie GS.6733.2.2020.MB

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami na terenie działek nr ewid. 1003/1, 950, 952/1, 990, 991, 1003/2, 1004/8, 1006/1, 1006/2, 1007/1, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1,...

Obwieszczenie GS.6733.6.2020.MB

Zgodnie art.61 §1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945), Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia się, że w dniu 14.02.2020r. na wniosek Powiatu Kozienickiego zostało...

Obwieszczenie GS.6733.1.2020.MB

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 17.12.2019r. złożony przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Kozienicach ul. Przemysłowa...

Obwieszczenie GS.6733.22.2019.MB

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 17.12.2019r. złożony przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Kozienicach ul. Przemysłowa...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 28/2020

zarządzenie nr 28/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia planu zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 27/2020

zarządzenie nr 27/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2020 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2020 rok.

zarządzenie nr: 26/2020

zarządzenie nr 26/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. Rodzinnej.

zarządzenie nr: 25/2020

zarządzenie nr 25/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2020 rok

zarządzenie nr: 24/2020

zarządzenie nr 24/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych na 2020 rok

zarządzenie nr: 22/2020

zarządzenie nr 22/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2020 rok

Uchwały Rady

uchwała nr: XVII/216/2020

uchwała nr XVII/216/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Przystanek Kozienice"

uchwała nr: XVII/215/2020

uchwała nr XVII/215/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kozienice na lata 2020-2022

uchwała nr: XVII/214/2020

uchwała nr XVII/214/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z terenu miasta Kozienice

uchwała nr: XVII/213/2020

uchwała nr XVII/213/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI/33/2015 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów

uchwała nr: XVII/212/2020

uchwała nr XVII/212/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia logo Gminy Kozienice

uchwała nr: XVII/211/2020

uchwała nr XVII/211/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej „Zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego pod Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej „Zadaszenia zjazdu do parkingu podziemnego pod Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach”

nr sprawy WI.7011.61.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg oraz ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Kozienice

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg oraz ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Kozienice

nr sprawy WI.7011.7.2020, WI.7011.10.2020, WI.7011.14.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Miejskiego w Kozienicach, pokój nr 111

zamówienie na: Zakup zestawu komputerowego na potrzeby mieszkańców w miejscowości Stanisławice

zamówienie na Zakup zestawu komputerowego na potrzeby mieszkańców w miejscowości Stanisławice

nr sprawy PK.0543.FS.2.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice, pok. nr 111 (sekretariat)

zamówienie na: Promocja lokalnych tradycji kulinarnych, w tym zakup sprzętu AGD (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) – Stanisławice (Gmina Kozienice)

zamówienie na Promocja lokalnych tradycji kulinarnych, w tym zakup sprzętu AGD (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) – Stanisławice (Gmina Kozienice)

nr sprawy PK.0543.FS.1.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice, pok. nr 111 (sekretariat)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij