Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 19 listopada 2019 r.

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Piastowska w Aleksandrówce, polegająca na poszerzeniu drogi, budowie i przebudowie przepustów 1 rowów przydrożnych wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych (usunięcie kolizji) na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Strumykowej w...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 2 grudnia 2019 r. o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kozienice do 2034 r.".

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 26 listopada 2019 r.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Holendry Kuźmińskie, gmina Kozienice. Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 89/1, 83/4, 83/10, 38/5, 89/3 i 88/3 położone w obrębie ewidencyjnym 0006 Holendry Kuźmińskie, jednostka ewidencyjna 140705_5 Kozienice-obszar wiejski.

Narada sołecka 29.11.2019

W dniu 29.11.2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza Sołtysów i Przewodniczących Osiedli.

XV Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach - 28 listopada 2019 r.  (czwartek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 219/2019

zarządzenie nr 219/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

zarządzenie nr: 214/2019

zarządzenie nr 214/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok.

zarządzenie nr: 213/2019

zarządzenie nr 213/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok

zarządzenie nr: 206/2019

zarządzenie nr 206/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok.

zarządzenie nr: 205/2019

zarządzenie nr 205/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach przy ulicy Przyjaciół

zarządzenie nr: 204/2019

zarządzenie nr 204/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego (ZZ) do prowadzenia rekrutacji uczestnik projektu pn: „Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców"

Uchwały Rady

uchwała nr: XV/176/2019

uchwała nr XV/176/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Kozienickim Dziennym Domu Senior+

uchwała nr: XV/175/2019

uchwała nr XV/175/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku

uchwała nr: XV/174/2019

uchwała nr XV/174/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia wniosku

uchwała nr: XV/173/2019

uchwała nr XV/173/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie likwidacja jednostki budżetowej • Ośrodka Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Kozienicach przy ul. Radomskiej 36

uchwała nr: XV/172/2019

uchwała nr XV/172/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kozienice

uchwała nr: XV/171/2019

uchwała nr XV/171/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dostawę prasy codziennej i czasopism w wersji papierowej dla Gminy Kozienice na 2020 rok

zamówienie na Dostawę prasy codziennej i czasopism w wersji papierowej dla Gminy Kozienice na 2020 rok

nr sprawy OG.2600.94.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, pok 111, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

zamówienie na: Budowa ulicy Serdecznej na odcinku od ul. Prostej do ul. Głównej w Aleksandrówce

zamówienie na Budowa ulicy Serdecznej na odcinku od ul. Prostej do ul. Głównej w Aleksandrówce

nr sprawy WI.7011.64.2019

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij