Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie GS.6733.16.2018.ST

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 22.02.2019 r. dla Gminy Kozienice z siedzibą 26-900 Kozienice ul. Parkowa 5, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach na działce nr...

VI Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach - 28 lutego 2019 r.  (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.34.2019.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej - ulica Łąkowa wraz z budową oświetlenia...

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej KDD1 wraz z przebudową istniejących przyłączy gazowych średniego ciśnienia w miejscowości...

Ogłoszenie GS.6870.1.2019

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych, działających na terenie Gminy Kozienice.

Obwieszczenie GS.6733.2.2019.ST

Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 21.01.2019 r. przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną w Kozienicach Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15 26-900 Kozienice, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 48/2019

zarządzenie nr 48/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny

zarządzenie nr: 47/2019

zarządzenie nr 47/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 33/2019 w sprawie ustalenia terminów zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice.

zarządzenie nr: 46/2019

zarządzenie nr 46/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 45/2019

zarządzenie nr 45/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w nianie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 44/2019

zarządzenie nr 44/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie planu kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych w 2019 roku

zarządzenie nr: 43/2019

zarządzenie nr 43/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 33/2019 w sprawie sprawie ustalenia terminów zebrań jednostek pomocniczych Gminy Kozienice

Uchwały Rady

uchwała nr: V/36/2019

uchwała nr V/36/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach

uchwała nr: V/35/2019

uchwała nr V/35/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

uchwała nr: V/34/2019

uchwała nr V/34/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

uchwała nr: V/33/2019

uchwała nr V/33/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY KOZIENICE

uchwała nr: V/32/2019

uchwała nr V/32/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2019-2030

uchwała nr: IV/31/2019

uchwała nr IV/31/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rozbudowa publicznego żłobka w m. Kozienice w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zamówienie na Rozbudowa publicznego żłobka w m. Kozienice w formule "zaprojektuj i wybuduj"

nr sprawy WI.7011.36.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozienice

zamówienie na Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozienice

nr sprawy WI.7011.24.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111

zamówienie na: Remonty dróg gminnych

zamówienie na Remonty dróg gminnych

nr sprawy WI.7021.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. nr 10 Kancelaria

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij