Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382Tablica ogłoszeń

Zaproszenie do złożenia ofert

Burmistrz Gminy Kozienice zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału działki położonej w Kozienicach PSK, oznaczonej Nr 3/6.

Obwieszczenie GS.6733.14.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 15.10.2019 r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez INSTAL SYSTEM Żurek Mariusz, Bujak 72A, 26-640 Skaryszew, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie GS.6733.19.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 10.10.2019 r. dla Gminy Kozienice wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Przedszkola nr 3. Lokalizacja inwestycji: na terenie działki nr ewid. 3002/1, położonej w...

Obwieszczenie GS.6733.18.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 08.10.2019 r. dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice w imieniu, której występuje Pracownia Branży Sanitarnej Ewa Olczuk wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie GS.6733.15.2019.ST

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 1413/1 i 1400 położonych w obrębie geodezyjnym Nowiny oraz działkach nr 795 i 797 położonych w obrębie geodezyjnym Stanisławice, gm. Kozienice.

Obwieszczenie GS.6733.16.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 02.10.2019 r. dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu, której występuje P.W.ROTOR Piotr Bujanowicz, ul. Sycyńska 35/6, 26-600 Radom wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 182/2019

zarządzenie nr 182/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 181/2019

zarządzenie nr 181/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 180/2019

zarządzenie nr 180/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 179/2019

zarządzenie nr 179/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych

zarządzenie nr: 178/2019

zarządzenie nr 178/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2019 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 177/2019

zarządzenie nr 177/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych na 2019 rok

Uchwały Rady

uchwała nr: XIII/127/2019

uchwała nr XIII/127/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kozienice na lata 2019-2022”

uchwała nr: XIII/126/2019

uchwała nr XIII/126/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz doradcy metodycznego

uchwała nr: XIII/125/2019

uchwała nr XIII/125/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna

uchwała nr: XIII/124/2019

uchwała nr XIII/124/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom oraz przewodniczącym osiedli

uchwała nr: XIII/123/2019

uchwała nr XIII/123/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach

uchwała nr: XIII/122/2019

uchwała nr XIII/122/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i sztandaru Gminy Kozienice oraz pieczęci: Burmistrza, Gminy Kozienice i Rady Miejskiej w Kozienicach i zasad ich używania

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Kociołki na Centrum opiekuńczo mieszkalne”

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w m. Kociołki na Centrum opiekuńczo mieszkalne”

nr sprawy WI.7011.60.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie gminy Kozienice

zamówienie na Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie gminy Kozienice

nr sprawy WI.7021.2.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice pok. 111 Sekretariat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij