Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie GS.6730.25.2018.MB

Zgodnie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że rozpatrzenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 5 w Kozienicach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

Zawiadomienie GS.6730.25.2018.MB

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 13.03.2018 r. złożony przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Kopernika 5 o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie części istniejących...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice w oparciu o § 3 ust 3 Uchwały Nr XLI/387/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku, ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych, działających na terenie gminy Kozienice.

Obwieszczenie GS.6733.9.2017.ST

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT-14019 Kozienice, Świerże Górne.

XLII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach - 12 czerwca 2018 r.  (wtorek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 484/2018

zarządzenie nr 484/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 483/2018

zarządzenie nr 483/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok

zarządzenie nr: 482/2018

zarządzenie nr 482/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach od roku szkolnego 2018/2019 wyłącznie w formie elektronicznej.

zarządzenie nr: 481/2018

zarządzenie nr 481/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Kozienicach na terenie Osiedla Borki II

zarządzenie nr: 480/2018

zarządzenie nr 480/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 oraz w panie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 479/2018

zarządzenie nr 479/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Kozienicach

Uchwały Rady

uchwała nr: XLI/388/2018

uchwała nr XLI/388/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy

uchwała nr: XLI/387/2018

uchwała nr XLI/387/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania dotacji

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5557 z dnia

uchwała nr: XLI/386/2018

uchwała nr XLI/386/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2018 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5560 z dnia

uchwała nr: XLI/385/2018

uchwała nr XLI/385/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5559 z dnia

uchwała nr: XLI/384/2018

uchwała nr XLI/384/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/350/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018- 2030

uchwała nr: XLI/383/2018

uchwała nr XLI/383/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018.5558 z dnia

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej

zamówienie na Rozbudowa ulicy Polnej w miejscowości Kozienice wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej

nr sprawy WI.7011.26.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica

zamówienie na Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica

nr sprawy WI.7011.3.PS.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 pok. nr. 111 (sekretariat)

zamówienie na: kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn sportowo-rodzinny" - dla mieszkańców Sołectwa Janików (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 28 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 - 24.00 we wsi Janików

zamówienie na kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn.: „Festyn sportowo-rodzinny" - dla mieszkańców Sołectwa Janików (Gmina Kozienice) oraz zaproszonych gości w dniu 28 lipca 2017 roku w godzinach 14.00 - 24.00 we wsi Janików

nr sprawy PK.4040.FS.11.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne

zamówienie na Rozbudowa budynku OSP w m. Świerże Górne

nr sprawy WI.7011.30.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach pok. 111 Sekretariat ul. Parkowa 5

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij