Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie GS.6733.15.2018.MB

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 4001/22, 4001/20 w Kozienicach ul. Zielona

Obwieszczenie GS.6733.10.2018.MB

Wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej KOZ 3303 CA telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY) wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działkach nr 2722 i 2724 przy ul. Cmentarnej w Kozienicach

Obwieszczenie GS.6733.14.2018.MB

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach o sale gimnastyczną z zapleczem na działkach nr 2203/21 i 2203/51 przy ul. Konarskiego w Kozienicach.

Obwieszczenie GS.6733.13.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 09.10.2018 r. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a reprezentowanej przez P.W. ROTOR Piotr Bujakiewicz 26-600 Radom ul. Sycyńska 35/6 postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Obwieszczenie GS.6722.4.2.2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice o przystąpieniu do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny Gmina Kozienice.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 567/2018

zarządzenie nr 567/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok.

zarządzenie nr: 566/2018

zarządzenie nr 566/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie odwołania drugiego zastępcy burmistrza ds. technicznych Gminy Kozienice.

zarządzenie nr: 565/2018

zarządzenie nr 565/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia (polityki) rachunkowości dotyczącej Projektu "Ja w internecie"

zarządzenie nr: 564/2018

zarządzenie nr 564/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie wyznaczenia zastępstwa i udzielenia upoważnienia osobie zastępującej nieobecnego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Chodkowskiej

zarządzenie nr: 563/2018

zarządzenie nr 563/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok.

zarządzenie nr: 562/2018

zarządzenie nr 562/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach, 26-900 Kozienice,Piotrkowice 41

Uchwały Rady

uchwała nr: XLVI/450/2018

uchwała nr XLVI/450/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uzupełnienia projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozienice oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

uchwała nr: XLVI/449/2018

uchwała nr XLVI/449/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

uchwała nr: XLVI/448/2018

uchwała nr XLVI/448/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2018-2030

uchwała nr: XLVI/447/2018

uchwała nr XLVI/447/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018

uchwała nr: XLV/446/2018

uchwała nr XLV/446/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy

uchwała nr: XLV/445/2018

uchwała nr XLV/445/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kozienice

zamówienie na Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kozienice

nr sprawy WI.7011.6.2018

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica

zamówienie na Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica

nr sprawy WI.7011.3.PS.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 pok. nr. 111 (sekretariat)

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - II postępowanie

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach - II postępowanie

nr sprawy WI.7011.3.1.2018

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zamówienie na usługi społeczne

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.3.1.2108

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zamówienie na usługi społeczne

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij