Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków


Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi


Numer konta: 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395Tablica ogłoszeń

GS.6733.16.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 15.05.2020r. przez Panią Karolinę Zalega występującą w imieniu PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska 21 A, 20 - 340 Lublin, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie sieci...

GS.6733.10.2020.MB Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 26.05.2020r. dla Gminy Kozienice, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego. Lokalizacja inwestycji: na terenie działek nr ewid. 401, 5449/3, 5449/2, 6853,...

GS.6870.2.2020 Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice.

GS.6733.15.2020.ST Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i kanalizacji światłowodowej na działkach nr 173/3, 180, 174/1, 41/1, 179/1, 174/2, 175/1, 175/2 położonych w obrębie geodezyjnym Selwanówka,...

GS.6733.7.2020.ST Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej  na rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w centrum opiekuńczo-mieszkalne na działce nr 27 położonej w Kociołkach, obręb geodezyjny Kociołki,...

GS.6840.3.7.2020 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul, J. Piłsudskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 2730/8 w obrębie 0004 Kozienice 0 powierzchni 211 m2, uregulowanej w księdze wieczystej...

GS.6840.3.6.2020 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. J. Piłsudskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 2730/10 w obrębie 0004 Kozienice o powierzchni 102 m2, uregulowanej w księdze wieczystej...

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 71/2020

zarządzenie nr 71/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny

zarządzenie nr: 67/2020

zarządzenie nr 67/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2020 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2020 rok

zarządzenie nr: 66/2020

zarządzenie nr 66/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 65/2020

zarządzenie nr 65/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminny

zarządzenie nr: 64/2020

zarządzenie nr 64/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. J. Piłsudskiego

zarządzenie nr: 63/2020

zarządzenie nr 63/2020

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. J. Piłsudskiego

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/241/2020

uchwała nr XIX/241/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/177/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2020- 2030

uchwała nr: XVIII/240/2020

uchwała nr XVIII/240/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym podmiotom podatku, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

uchwała nr: XVIII/239/2020

uchwała nr XVIII/239/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w miejscowości Aleksandrówka

uchwała nr: XVIII/238/2020

uchwała nr XVIII/238/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

uchwała nr: XVIII/237/2020

uchwała nr XVIII/237/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kociołkach

uchwała nr: XVIII/236/2020

uchwała nr XVIII/236/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kozienice w 2020 roku

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"

zamówienie na Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"

nr sprawy WI.7011.51.2020

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, pok. 111 Sekretariat (poprzez Infopunkt - parter)

zamówienie na: Budowa drogi gminnej 02KDL między ul. Gościnną a ul. Zwoleńską o długości 279,80m. - ul. Wesoła

zamówienie na Budowa drogi gminnej 02KDL między ul. Gościnną a ul. Zwoleńską o długości 279,80m. - ul. Wesoła

nr sprawy WI.7011.1.2.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5,26-900 Kozienice, pok. 111 sekretariat

zamówienie na: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6x6 dla jednostki OSP w Stanisławicach

zamówienie na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6x6 dla jednostki OSP w Stanisławicach

nr sprawy WI.7011.59.2020

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena o wartości szacunkowej pow. 30000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111 sekretariat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij