Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesantów:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1600 
Środa - 1300 - 1600

(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Dyrektorzy Wydziałów:

w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Wybory i referenda

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Budowa drogi gminnej 02 KDL, przepustu pod drogą, drogi pieszo-rowerowej i zjazdów wraz z budową oświetlenia ulicznego między ulicą Gościnną a ulicą Zwoleńską w miejscowości Nowiny, gmina Kozienice.

Narada sołecka 18.04.2019

W dniu 18.04.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.

Obwieszczenie GS.6733.7.2019.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia się, że w dniu 01.04.2019r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a w imieniu, której występuje P.W.ROTOR Piotr Bujanowicz Radom ul. Sycyńska 35/6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu...

Obwieszczenie GS.6733.2.2019.ST

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie GS.6733.1.2019.ST

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o przyznaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 79/2019

zarządzenie nr 79/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wólce Tyrzyńskiej

zarządzenie nr: 78/2019

zarządzenie nr 78/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2019 rok

zarządzenie nr: 77/2019

zarządzenie nr 77/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane

zarządzenie nr: 76/2019

zarządzenie nr 76/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kozienice

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez uczestników półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2019

zarządzenie nr: 74/2019

zarządzenie nr 74/2019

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powierzenia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Kozienicach wykonywania czynności z zakresu akt stanu cywilnego

Uchwały Rady

uchwała nr: VII/60/2019

uchwała nr VII/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy GDDKiA, a Gminą Kozienice w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 48 od km 123+200 do km 126+450 w gminie Kozienice

uchwała nr: VII/59/2019

uchwała nr VII/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice"

uchwała nr: VII/58/2019

uchwała nr VII/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie" w Kozienicach

uchwała nr: VII/57/2019

uchwała nr VII/57/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozienice na lata 2019-2024"

uchwała nr: VII/56/2019

uchwała nr VII/56/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 18/57 położonej w Świerżach Górnych

uchwała nr: VII/55/2019

uchwała nr VII/55/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI/33/2015 w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK na części działki nr 3/6 z przeznaczeniem pod obszary sportowo-rekreacyjne, usługi oraz zieleń urządzoną

zamówienie na Wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej w obrębie geodezyjnym Kozienice PSK na części działki nr 3/6 z przeznaczeniem pod obszary sportowo-rekreacyjne, usługi oraz zieleń urządzoną

nr sprawy WI.7011.46.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Opracowanie częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Polesie" w Kozienicach.

zamówienie na Opracowanie częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla "Polesie" w Kozienicach.

nr sprawy GS.6722.1.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach. Kancelaria pokój nr 10.

zamówienie na: Rozbudowa publicznego żłobka w m. Kozienice w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zamówienie na Rozbudowa publicznego żłobka w m. Kozienice w formule "zaprojektuj i wybuduj"

nr sprawy WI.7011.36.2019

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice pok. 111 Sekretariat

zamówienie na: Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozienice

zamówienie na Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja na odcinku od drogi krajowej do ul. Kochanowskiego i ul. 1-go Maja wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kozienice

nr sprawy WI.7011.24.2017

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Kozienice, 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5, pok. nr 111

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij