Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kierownictwo urzędu


Burmistrz Gminy Kozienice
Piotr Kozłowski

Godziny pracy

Urząd Miejski w Kozienicach pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - 800 - 1700 
Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
Piątek - 730 - 1430


Godziny przyjęć interesariuszy:
 

Burmistrz Gminy Kozienice:
Poniedziałek - 1300 - 1700 
Środa - 1300 - 1600

Dyrektorzy Wydziałów:
w godzinach pracy urzędu

Konta bankowe

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:


  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • podatków


Bank Pekao S.A. o/Kozienice

ul. Batalionów Chłopskich 32/34
26-900 Kozienice
Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Tablica ogłoszeń

Informacja dotycząca rozbudowy DK 48 i DK 79

Zgodnie z przekazywaną już informacją GDDKiA w Warszawie w dniu 8 czerwca 2018 r. podpisała umowę na projekt i rozbudowę DK 48 i DK 79 na odcinku przejście przez m. Kozienice - odcinek I.

Zawiadomienie GS.6730.87.2018.MB

Zawiadomienie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na garaż na działce nr 11/17 przy ul. Wiślanej w Kozienicach (obręb Kozienice PSK).

II Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach - 6 grudnia 2018 r.  (czwartek) o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Obwieszczenie GS.6733.14.2017.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 22.11.2018 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na wniosek Gminy Kozienice dla inwestycji polegającej na rozbudowie PSP nr 3 w Kozienicach o salę gimnastyczną z zapleczem na działkach nr 2203/21 i 2203/51 w granicach...

Narada sołecka 29.11.2018

W dniu 29.11.2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.

I Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Kozienicach.

Zarządzenia Burmistrza

zarządzenie nr: 8/2018

zarządzenie nr 8/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarządzenie nr: 7/2018

zarządzenie nr 7/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pana Mirosława Pułkowskiego, drugiego zastępcy Burmistrza ds. Technicznych

zarządzenie nr: 6/2018

zarządzenie nr 6/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powołania drugiego zastępcy burmistrza ds. technicznych Gminy Kozienice

zarządzenie nr: 5/2018

zarządzenie nr 5/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok oraz w olanie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2018 rok

zarządzenie nr: 3/2018

zarządzenie nr 3/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska p.o Dyrektora Szkoły

zarządzenie nr: 2/2018

zarządzenie nr 2/2018

wydane przez Burmistrza Gminy Kozienice

z dnia

w sprawie zmian w olanie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2018 rok

Uchwały Rady

uchwała nr: II/13/2018

uchwała nr II/13/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

uchwała nr: II/12/2018

uchwała nr II/12/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

uchwała nr: II/11/2018

uchwała nr II/11/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

uchwała nr: II/10/2018

uchwała nr II/10/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego

uchwała nr: II/9/2018

uchwała nr II/9/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozrwoju Gospodarczego

uchwała nr: II/8/2018

uchwała nr II/8/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych w Kozienicach: ulica Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, Ignacego Krasickiego, Dojazdowa

zamówienie na Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych w Kozienicach: ulica Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, Ignacego Krasickiego, Dojazdowa

nr sprawy WI.7221.44.2018

zamawiający Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie, e-mail: piotr.szafran@kozienice.pl

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności

zamówienie na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności

nr sprawy FI.041.19.2018

zamawiający Gmina Kozienice

rodzaj przetargu Inne

termin składania ofert

zamówienie na: dostawę komputerów przenośnych w ramach projektu "Ja w Internecie"

zamówienie na dostawę komputerów przenośnych w ramach projektu "Ja w Internecie"

nr sprawy ED.271.5.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, w pok. nr 10 (kancelaria)

zamówienie na: Zaproszenie w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Ławki Niepodległości dla samorządów" w Kozienicach

zamówienie na Zaproszenie w formie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Ławki Niepodległości dla samorządów" w Kozienicach

nr sprawy WI.7011.38.2018

zamawiający Gmina Kozienice

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urzad Miejski w Kozienicach ul. Parkowa 5 26-900 Kozienice, pok. nr 10 (kancelaria)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij