Brak treści artykułu

Załączniki:

BW-III.020.42.2014 Pismo Wojewody Mazowieckiego
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim