PROTOKÓŁ Nr LIII (53) Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 28 października 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Załączniki:

PROTOKÓŁ Nr LIII (53)