PROTOKÓŁ Nr LII (52) Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 13 października 2010 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Załączniki:

PROTOKÓŁ Nr LII (52)