PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010 Z UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 17 czerwca 2010r w sali sportowej Ogrodu Jordanowskiego w Kozienicach, ulica Jana Kochanowskiego 1.

Załączniki:

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2010