PROTOKÓŁ Nr XLVII/2010 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 27 maja 2010r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach.