PROTOKÓŁ Nr XLV/2010 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH odbytej w dniu 29 kwietnia 2010r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach