PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 z sesji RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH odbytej w dniu 31 marca 2010r w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach