PROTOKÓŁ Nr XL/2009 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH.