P/14/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w części 85/14 województwo mazowieckie w zakresie realizacji wybranych zadań przez Gminę Kozienice.