a:49:{s:4:"name";s:25:"Burmistrz Gminy Kozienice";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:12:"Tomasz Spyra";s:11:"createdDate";s:10:"2016-10-18";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:4517:"

   Burmistrz Gminy Kozienice - Piotr Kozłowski

    Sekretariat:
    ul. Parkowa 5
    26-900 Kozienice
    Telefon: (+48) 48 611-71-01
    email: urzad@kozienice.pl

    Sekretariat czynny:
    Poniedziałek - 800 - 1700 
    Wtorek - Czwartek - 730 - 1530 
    Piątek - 730 - 1430


Przyjęcia interesantów

Godziny przyjęć Burmistrza Gminy Kozienice
Poniedziałek: 1300 - 1600
Środa: 1300 - 1600
(jeżeli w środę Burmistrz nie może przyjmować interesantów, to odpowiednio Zastępcy przyjmują interesantów do godziny 16.00)

Kompetencje Burmistrza Kozienic


Do zakresu zadań Burmistrza (BG) należy:

 1. Reprezentowanie Urzędu.
 2. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, regulaminy oraz uchwały Rady.
 3. Powoływanie i nadzór ogólny nad kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy.
 4. Podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.
 6. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników.
 7. Zwoływanie narad kierownictwa Urzędu w skład którego wchodzą: Burmistrz, Zastępcy burmistrza, Sekretarz,  Skarbnik, Dyrektorzy wydziałów, Audytor Wewnętrzny, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.
 8. Okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak niż jeden raz przed sesją Rady - narad z udziałem dyrektorów poszczególnych wydziałów oraz w razie potrzeby innych zaproszonych osób, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań.
 9. Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy, w szczególności dotyczącymi podziału zadań i kompetencji.
 11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 13. Upoważnianie swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 14. Rozdział zadań przyjętych do prowadzenia przez Gminę na podstawie porozumień.
 15. Kierowanie wykonywaniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.
 16. Pełnienie funkcji organu Obrony Cywilnej  szczebla Gminy.
 17. Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:
  • Zastępca Burmistrza ds. Społecznych.
  • Zastępca Burmistrza ds. Technicznych.
  • Sekretarz.
  • Skarbnik.
  • Wydział Finansowo – Budżetowy.
  • Wydział Promocji, Kultury i Sportu.
  • Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 18. Burmistrz zatwierdza zakresy obowiązków osób określonych w ust.17.1 do 17.4, dyrektorów wydziałów, Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2019-3-14 13:23:42";s:8:"editDate";s:18:"2019-3-14 13:23:42";s:6:"editBy";s:1:"4";s:10:"editorName";s:6:"Tomasz";s:13:"editorSurname";s:5:"Spyra";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2019";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:29:"Urząd Miejski w Kozienicach";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"petitions";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:13:"personSeeking";s:0:"";s:10:"dateFiling";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}