Na podstawie przepisów art.9 ust.4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 roku, Nr 209, poz.1243) Burmistrz Gminy Kozienice informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ulicy Parkowej 5 wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej i internetu,
  • przesyłanie faksów,

(informację o usługach Urząd udostępnia w BIP).

Niezależnie od powyższego, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem (dni robocze). Powyższy wymóg nie obowiązuje w sytuacjach nagłych. Zgłoszenie winno być złożone w dowolnej formie w Infopunkcie Urzędu.Załączniki:

Zarządzenie nr 197/2012