GODZINY PRACY KASY URZĘDU:

Poniedziałek: 815-1500
Wtorek - Czwartek: 800-1400
Piątek: 800-1330
(przerwa 10.30-11.00

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków

Numer konta: 39 1240 5703 1111 0000 4899 3382

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer konta: 36 1240 5703 1111 0010 9312 5395

 

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • kaucje i wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Numer konta: 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762