Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych z dnia 23.11.2017 r.

Załączniki:

Protokół z dnia 23.11.2017 r.