Protokół z narady roboczej Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych odbytej w dniu 10.10.2017 r.

Załączniki:

Protokół z dnia 10.10.2017 r.