Brak treści artykułu

Załączniki:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych