Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Prawda Mariusz Przewodniczący
2. Malec Ewa Z-ca Przewodniczącego
3. Pułkowski Edward Z-ca Przewodniczącego
4. Gugała Teresa Radny
5. Kordula Alicja Radny
6. Kurp Anna Radny
7. Kuźmiński Marek Radny
8. Zając Ryszard Radny
9. Gogacz Andrzej Radny
10. Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata Radny
11. Kuźnar Stanisław Radny
12. Pawlik Krzysztof Radny
13. Świechowska Zofia Radny
14. Zając Krzysztof Radny
15. Boryczka Barbara Radny
16. Kapusta Marek Radny
17. Kowalski Andrzej Radny
18. Kowalski Włodzimierz Radny
19. Ptaszek Mariusz Radny
20. Wołos Renata Radny
21 Wołos Andrzej Radny