Nazwisko i imię Funkcja
Prawda Mariusz Przewodniczący
Malec Ewa Z-ca Przewodniczącego
Pułkowski Edward Z-ca Przewodniczącego
Gugała Teresa Radny
Kordula Alicja Radny
Kurp Anna Radny
Kuźmiński Marek Radny
Zając Ryszard Radny
Gogacz Andrzej Radny
Kuśmierczyk-Balcerek Małgorzata Radny
Kuźnar Stanisław Radny
Pawlik Krzysztof Radny
Świechowska Zofia Radny
Zając Krzysztof Radny
Boryczka Barbara Radny
Kapusta Marek Radny
Kowalski Andrzej Radny
Kowalski Włodzimierz Radny
Ptaszek Mariusz Radny
Wołos Renata Radny
Wołos Andrzej Radny